Publikuotas „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas“

2021 metų pabaigoje elektroniniu būdu išleistame „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodyne“ susisteminta 10 000 sunormintų lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba, pateikiama anglų–lietuvių kalbų terminų rodyklė.

Žodyną parengė dr. Nijolė Bliūdžiuvienė ir dr. Vytautas Jonas Valiukėnas, apsvarstė Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje specialiai sudaryta tarpžinybinė Terminologijos komisija, o aprobavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Nuolat kintančioje profesinių žinių ir technologijų aplinkoje bibliotekose šiuo metu dirbantiems specialistams dvikalbis terminų žodynas itin aktualus. Jame pateikiamos rekomenduojamos kalbininkų apsvarstytos terminų kirčiavimo, sinonimų ir santrumpų vartojimo normos.

Šis terminų žodynas sudarytas remiantis tarptautiniais standartais ir kitais norminiais dokumentais, pagrįstas naujausių užsienio leksikografijos šaltinių ir duomenų bazių terminologijos duomenų analize, Nacionalinės bibliotekos specialistų tyrimais, kurie suregistruoti solidžiame šaltinių ir literatūros sąraše.

Atviros prieigos elektroninį terminų žodyną PDF formatu galima atsisiųsti čia, taip pat jį galima rasti Nacionalinės bibliotekos Terminologijos darbų svetainėje šalia kitų publikacijų: Bibliotekininkystės, knygotyros ir informacijos mokslų terminų žodynų bei enciklopedijų anotuoto bibliografijos sąrašo su nuorodomis į šaltinius, terminologinių tyrimų Publikacijų sąrašo. 

Dėkojame visiems Nacionalinės bibliotekos darbuotojams, kurie kuria ir padeda augti terminologijos duomenims bei žinioms, kurie noriai prisidėjo prie šio žodyno leidybos. Maloniai prašome ir toliau el. paštu Violetai Černiauskaitei (violeta.cerniauskaite@lnb.lt) siųsti pastabas bei pasiūlymus Nacionalinėje bibliotekoje pildomai profesinių terminų duomenų bazei.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2022-01-21