NEMO kvietimas teikti pranešimų siūlymus Europos muziejų konferencijai

2022 m. spalio 9–11 d. Lolė, Portugalijoje, vyks Europos muziejinių organizacijų tinklo NEMO rengiama Europos muziejų konferencija, skirta patyrinėti, kaip muziejai galėtų tapti inovatyvesniais ir lankstesniais sparčiai kintančiame, iššūkių pilname pasaulyje. Konferencijoje bus keliamas klausimas, kaip inovacijos galėtų tapti muziejų operacijų struktūriniu dėmeniu. Renginio metu bus pristatyti geriausių praktikų pavyzdžiai ir sėkmingos technikos iš kitų sektorių bei siekiama kritiškai pažvelgti į muziejų ir jo operacijas, tarp jų ir lyderystę, darbo sąlygas, finansavimą, aktualumą auditorijai.

Iki gegužės 31 d. konferencijos rengėjai kviečia teikti pranešimų siūlymus.

Daugiau informacijos: https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/call-for-papers-nemo-european-museum-conference-2022.html

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą NEMO informaciją

Atnaujinta: 2022-05-04