Įrašų archyvas, 2017 metai
Patvirtintos 2018 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų gairės
Vilniuje vyko tarptautinis seminaras „Garso ir video kolekcijų valdymas“
Archyvavimui, saugojimui ir sklaidai skirtų kultūros paveldo objektų skaitmeninių bylų parametrai
Muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo, archyvavimo, viešinimo, integravimo į nacionalinę bei tarptautinę virtualią erdvę metodika
Paskelbtas Pasaulio bibliotekų žemėlapis
Reikalavimai įrašant skaitmenines bylas į CD, DVD ar kitus optinius diskus ir saugant juos muziejuje
Muziejų skaitmeninio turinio ženklinimo ir naudojimo teisių paskyrimo tvarka
Mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo 30-mečiui – virtuali paroda
Lietuvos laisvės lygos „Moralinis ultimatumas TSRS vyriausybei“ pristatomas virtualiai
Atidaroma multimedijos paroda apie Krokuvą Magdeburgo teisės laikotarpiu