Apie Integralios administracinių paslaugų sistemos i@ps funkcionalumus – archyvarų informacija

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba paskutiniais metais daug dėmesio skiria Lietuvos archyvų veiklos modernizavimui ir elektroninių paslaugų, skirtų tiek archyvų darbuotojams, tiek ir plačiajai visuomenei, kūrimui bei modernizavimui.

Viena iš jau sukurtų ir daugelio naudojamų informacinių sistemų – Integrali administracinių paslaugų sistema i@ps. Kokias paslaugas ji teikia?

Archyvarai, pristatydami šią informacinę sistema internete (prieiga https://iaps-pub.archyvai.lt/web/guest/apie) rašo:

„Net ir neprisijungę prie sistemos galite atlikti valstybės archyvuose saugomų dokumentų aprašų paiešką modulyje „Aprašų paieška”.

Paspaudę nuorodą „Prisijungti”, būsite nukreipti į Elektroninius valdžios vartus, kuriuose autentifikuositės ir galėsite toliau naudotis sistema:

Modulyje „Elektroninės paslaugos” galite pateikti prašymą išduoti juridinį faktą patvirtinančius dokumentus. Jums tereikia išsirinkti norimą paslaugą ir užpildyti elektroninę prašymo formą. Savo prašymų būsenas galite stebėti modulyje „Mano užsakymai”. Kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą iš valstybės archyvo, prašom nurodyti prašymo formos skiltyje „Papildoma informacija“.

Per Integralią administracinių paslaugų sistemą galite užsisakyti dokumentus į valstybės archyvo skaityklą. Tai galima padaryti dviem būdais:

Modulyje „Aprašų paieška” susirasti norimą apskaitos vienetą (bylą) ir paspausti „Užsakyti”. Užsakius visas norimas bylas, paspaudus nuorodą „Krepšelis” galima peržiūrėti užsakymą ir nurodyti norimą užsakymo įvykdymo datą ir laiką.

Jeigu modulyje „Aprašų paieška” neradote norimo užsakyti apskaitos vieneto (bylos), paspaudę ant nuorodos „Krepšelis” galite ranka suvesti norimo užsakyti apskaitos vieneto (bylos) informaciją: fondo numerį, apyrašo numerį, apskaitos vieneto numerį ir užsakyti.

Reikėtų įsidėmėti, kad vienu metu galima užsakyti ne daugiau kaip 10 bylų. Savo užsakymų būsenas galite stebėti „Mano užsakymai” modulyje.

Tam tikrais atvejais dėl itin didelio skaitytojų srauto valstybės archyvas gali pavėlinti Jūsų užsakymo atlikimo laiką, todėl rekomenduojame prisijungus prie sistemos ar kitu būdu susisiekus su valstybės archyvu pasitikrinti, ar nepasikeitė Jūsų užsakymo įvykdymo laikas.

DĖMESIO! Jeigu Jūsų norimas užsakyti dokumentas yra skaitmenintas ir skelbiamas interneto svetainėje www.epaveldas.lt , sistema Jums pasiūlys skaityti dokumentą būtent toje svetainėje ir neleis jo užsakyti.“

Na o jei Jums kils klausimų, archyvarai rekomenduoja kreiptis į

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Andrių Zilnį. Jo darbo telefonas +370 5 265 2316, el. p. a.zilnys@archyvai.lt.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informacija

Atnaujinta: 2019-10-27