2016-12-26
Virtualios parodos Lietuvos ir kitų pasaulio šalių archyvuose

LIETUVOJE

KITOSE PASAULIO ŠALYSE

 

2016/2017 metai

Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro tarnyba  Žiūrėti >

 • Virtuali paroda „Seklys Kalis, Pepė Ilgakojinė ir kiti ne tik vaikystės prisiminimuose“ Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Iš Lietuvos diplomatijos istorijos. Oskaras Milašius“ Žiūrėti >
 • Lietuvos miestų ir miestelių XVIII-XIX a. planai  Žiūrėti >
 • Jūros šventės  Žiūrėti >
 • Mykolas Kleopas Oginskis ir jo artimieji užsienio šalių archyvų dokumentuose  Žiūrėti >
 • Mykolas Kleopas Oginskis (1765-1833)  Žiūrėti >
 • Antspaudai Lietuvos valstybės istorijos archyvo fonduose  Žiūrėti >
 • Klaipėdos uostas: technika, gamta ir žmonės Žiūrėti >
 • Vilniaus senienų muziejus  Žiūrėti >
 • Vilniaus senienų muziejus ir Vilniaus laikinoji archeologijos komisija LVIA dokumentuose  Žiūrėti >

Lietuvos valstybės naujasis archyvas  Žiūrėti >

Lietuvos ypatingasis archyvas  Žiūrėti >

 • Virtualioje parodoje – apie per Vėlines vykusias antisovietines protesto akcijas Žiūrėti >
 • Virtualioje parodoje – apie literatūros kūrinio ir jo autoriaus likimą Žiūrėti >
 • Parodoje Vilniaus „Žalgirio“ futbolo komandos 70-mečiui – saugumiečių darytos nuotraukos Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Senųjų Klaipėdos krašto gyventojų likimai po II pasaulinio karo“ Žiūrėti >
 • Mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo 30-mečiui – virtuali paroda Žiūrėti >
 • Lietuvos laisvės lygos „Moralinis ultimatumas TSRS vyriausybei“ pristatomas virtualiai Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Sovietinės politikos bruožai. Oficialiosios praktikos ir užkulisiai“ Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Visi į miesto sodą!“ Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Per crucem ad astra – Per kryžių į žvaigždes“ – arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kelias Žiūrėti >
 • Sovietinių represijų gniaužtuose  Žiūrėti >
 • Pokario NKVD-MVD kalėjimai Lietuvoje  Žiūrėti >
 • Amerikos lietuvių kultūrinė veikla XX amžiaus pirmoje pusėje  Žiūrėti >
 • Sovietinė kultūra: vaizdų naratyvas  Žiūrėti >
 • Lietuvos ypatingajam archyvui sukanka 20 metų  Žiūrėti >
 • Lietuvos partizanų kūryba Žiūrėti >
 • Sovietinė Lietuva Antano Sniečkaus fotografijų albumuose Žiūrėti >
 • Lukiškių kalėjimas 1950 m. Žiūrėti >
 • Užsienio lietuvių sveikinimai (atvirukai) Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiai užsienyje draugija „Tėviškė“  Žiūrėti >

Lietuvos literatūros ir meno archyvas  Žiūrėti >

 • Virtuali paroda „Lietuvių dailės draugijai ‒ 110“ Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Telesforui Kulakauskui – 110“ Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Aktoriui Petrui Kubertavičiui – 120” Žiūrėti >
 • Skulptoriui Petrui Aleksandravičiui – 110 metų  Žiūrėti >
 • Architektui, archeologui, restauratoriui Sigitui Lasavickui – 90 metų  Žiūrėti >
 • Lietuvos Dailininkų sąjunga 1935-1940 m. Žiūrėti >

Lietuvos valstybės istorijos archyvas Žiūrėti >

 • Virtualioje parodoje – žvilgsnis į Vilniaus gyventojus prieš 100 metų Žiūrėti >

Vilniaus regioninis valstybės archyvas Žiūrėti >

 • Virtuali paroda apie senąją architektūrą Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Reformacijos pėdsakais Lietuvoje“ Žiūrėti >

Vilniaus apskrities archyvas  Žiūrėti >

 • Laudare, Benedicere, Praedicare (šlovinti, laiminti, pamokslauti) Žiūrėti >
 • Pažintis su Kuršių Nerija  Žiūrėti >
 • Lietuvos tiltai ir tilteliai  Žiūrėti >
 • Viekšnių ir Palangos vaistinės – Žemaitijos paveldas  Žiūrėti >
 • Lietuvos etnografinių regionų vietovės archyvo dokumentuose Žiūrėti >
 • Praeities aidai – Architektūros muziejus  Žiūrėti >
 • Lietuvos teatrai: Kauno, Panevėžio, Klaipėdos ir kitų miestų teatrai  Žiūrėti >
 • XX a. Vilniaus miesto architektūra Žiūrėti >
 • Kristijono Donelaičio metai  Žiūrėti >
 • Lietuvos parkai ir skverai  Žiūrėti >
 • Vilniui – 690 metų Žiūrėti >
 • Pasivaikščiojimas po Vilniaus senamiestį  Žiūrėti >
 • Lietuvos miestų senamiesčiai  Žiūrėti <
 • Vilniaus miesto plėtros istorija archyvo žemėlapiuose  Žiūrėti >
 • Šviesos ir šešėlių žaismas  Žiūrėti >

Kauno apskrities archyvas  Žiūrėti >

 • Virtuali paroda ,,Sveikos visuomenės kūrimo keliu. Sveikatos apsaugos problemos Laikinojoje sostinėje“ Žiūrėti >
 • Sveikatos apsauga Kauno gubernijoje  Žiūrėti >

Šiaulių apskrities archyvas  Žiūrėti >

 • Rašytojui Leonui Peleckiui-Kaktavičiui – 70  Žiūrėti >

Lietuvos Centrinis Valstybės archyvas  Žiūrėti >

 • Lietuvių tautiniai drabužiai Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomose fotografijose Žiūrėti >
 • Operos legenda. Tenorui Kiprui Petrauskui – 130  Žiūrėti >
 • Lietuvos diplomatų, politikų ir visuomenės veikėjų vizitinės kortelės  Žiūrėti >
 • Prisimenant Maironį  Žiūrėti >

Panevėžio apskrities archyvas Žiūrėti >

 • Seniausiam Lietuvoje archyvo pastatui – 400 Žiūrėti >