Birželio 17 d. įvyko virtualus Valstybės IT paslaugų departamento ir jo teikiamų paslaugų pristatymas

Birželio 17 d. „Microsoft Teams“ platformoje vyko viešas Valstybės IT paslaugų departamento ir jo teikiamų paslaugų pristatymas.

Pristatymo dalyviai buvo supažindinti su Valstybės IT paslaugų departamento veikla, atliktais darbais, IT paslaugų krepšeliu ir kita aktualia informacija.

Pristatymas buvo skirtas:

– Valstybės IT konsolidavimo ir valdymo pertvarkos programos Pilotinių įstaigų ir sekančių etapų įstaigų atstovams.

– Įstaigų, kurios kuria/modernizuoja savo informacines sistemas įgyvendinamos 2 ir 10 prioritetų lėšomis finansuojamus projektus, atstovams.

– Institucijoms ir asmenims, kuriems yra aktuali Valstybės IT konsolidavimo ir valdymo pertvarkos programa.

Valstybės IT paslaugų departamentas yra Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) padalinys, kuriam suteiktos valstybės IT paslaugų teikėjo funkcijos. Departamentas įsteigtas įgyvendinant Valstybės IT konsolidavimo ir valdymo pertvarkos programą ir projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“.

LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2020-06-17