Europeanos agregatorių forumas švenčia 10 metų jubiliejų

2022 m. spalio 18 – 19 d. Hagoje (Nyderlandai) įvyko Europeana agregatorių forumo (toliau – EAF) susitikimas, kurį organizavo Europeana fondas. Tai ypatingas ir svarbus renginys – minimas 10-ies metų ekspertų tinklo ir standartizuotos Europeanos infrastruktūros kūrimo jubiliejus. Susitikimo metu prisiminta ir pasidžiaugta EAF kūrimosi istorija ir bendra vystoma veikla. Trumpai pristatyti praėjusių metų atlikti darbai, svarbiausi pasiekimai bei nurodytos ateinančių metų veiklos gairės ir tikslai. Nemažai diskutuota apie tai, kaip turėtų atrodyti bendra Europos kultūros paveldo duomenų erdvė. Numatyta:

  • Tobulinti infrastruktūrą (gerinamas duomenų patikimumas – siekiama išvengti dublikatų, pateikti teisingą informaciją; skatinamas portalo naudotojų skaičiaus didėjimas pateikiant patrauklesnį portalo dizainą, plečiant paslaugų galimybes, taip pat vartotojus įtraukiant į įvairius projektus, kūrybines dirbtuves, veiklas, pristatant visuomenei įdomias tematines kolekcijas. Svarbu akcentuoti, kad pristatydama kultūros paveldo objektų kolekcijas Europeana numato didesnį dėmesį skirti daugiakalbystės portale plėtojimui, įvairių tautų ar socialinių grupių įvairovės, lygybės, jų supratimo gerinimui, klimato kaitos temoms.
  • Gerinti duomenų kokybę, vaizdų raišką. Numatyta daugiau dėmesio skirti 3D objektams, sudarytas kriterijų, atitinkančių šį tipą, aprašas, kuriuo ketinama vadovautis vykstant duomenų perkėlimui. Planuojama ir toliau naujinti Metis programą, skirtą duomenų perdavimui ir kaupimui.
  • Skatinti glaudesnį agregatorių ir kitų kultūros sektoriaus specialistų bendradarbiavimą. Plačiai diskutuota apie tai, kaip efektyviau organizuoti darbus, gerinti procesus. Aptarta kultūros paveldo institucijų įnašo Europeanoje svarba ir svarstyta kaip daugiau jų pakviesti prisidėti prie bendros kultūros paveldo erdvės kūrimo.

Europeana yra bibliotekas, archyvus ir muziejus vienijanti organizacija, sukurta Europos komisijos iniciatyva ir oficialiai pristatyta 2008 m. Briuselyje. Šiuo metu Euroepanos internetinė platforma suteikia prieigą prie daugiau kaip 50 mln. skaitmenintų Europos kultūros paveldo kūrinių: knygų, muzikos, meno ir kitų objektų. Portalas suteikia visuomenei galimybę pažinti, tyrinėti kultūrinį ir intelektinį Europos paveldą ir, skatinant kūrybiškumą ir naujų kultūros produktų kūrimą – pakartotinai panaudoti. Europeana vienija daugiau nei 3000 institucijų iš skirtingų Europos Sąjungos šalių ir yra išversta į 24 oficialias Europos Sąjungos kalbas.

2018 m. spalio 22–23 d. Berlyne vykusiame EAF susitikime, Europos skaitmeninio kultūros paveldo platforma Europeana patvirtino pirmąjį Europeana agregatorių sąrašą. Iš 36 pateiktų kandidatūrų atrinktos 28 Europos šalių organizacijos ir skaitmeninto paveldo portalai. Renginio metu Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kaip epaveldas.lt sistemos valdytoja ir tvarkytoja, įtraukta į agregatorių forumą ir įgijo teisę vykdyti nacionalinio duomenų teikėjo į Europeana funkcijas. Tokius funkcijas vykdo ir Latvijos, Prancūzijos, Lenkijos nacionalinės bibliotekos.

Šiuo metu į Europeaną iš Lietuvos jau perduota daugiau kaip 306 tūkst. objektų duomenų, kuriuos skaitmenino ir į portalą epaveldas.lt pateikė 50 Lietuvos kultūros ir mokslo įstaigų. Visi skaitmeninti kultūros paveldo objektai pagal savo specifiką yra suskirstyti į kolekcijas, kurių  iki šių metų vasaros pradžios buvo trys, tačiau, modernizavus Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemą, pasipildė dar trimis. Taigi turimos: dokumentai ir rankraščiai ją sudaro visų bibliotekų duomenys; archyviniai dokumentai (Lietuvos valstybės istorijos archyvo duomenys); menas (visų muziejų duomenys – eksponatai); K. Būgos kartoteka; video, audio, 3D; eKinas. Šiai dienai portale epaveldas.lt jau yra  beveik 340 tūkst. kultūros paveldo objektų.

Reprezentuojant šalies paveldą, dalyvauta įvairiuose skaitmeninio turinio kūrimo ir sklaidos projektuose – „Europeana Awareness“  „Europeana 1989“, „Allez Literature!“, „Migration in the Arts and Science – A Europeana Migration Thematic Collection“ „ Athena Plus“, „Carare“, „Europeana Food and Drink“, „LoClaud“, „Europeana Photography“, „APEnet“ ir kt.

Siekiant kultūros paveldo skaitmeninto turinio pakartotinio panaudojimo ir užtikrinant kultūros paveldo atvėrimą vartotojams, 2019 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka prisijungė prie projekto „Bendra „Europeanos“ kultūra“ (angl. Europeana Common  Culture). Jo metu net 79 % suskaitmenintų objektų buvo pagerinta metaduomenų kokybė ir suteiktos atviresnės licencijos, užtikrinančios pakartotinio panaudojimo galimybes, nepažeidžiant galiojančių autorių bei gretutinių teisių.

Europeana – vartai į kultūros, mokslo, žinių, istorijos ir meno pasaulį.

Džiaugiamės galėdami prie to prisidėti.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2022-10-24