Europos paveldo ženklas: atraskite Europos istorijai reikšmingas vietas

Europos paveldo ženklas (angl. European Heritage Label) – Europos Sąjungos iniciatyva, kuria siekiama populiarinti atrinktas kultūros paveldo vietas, reikšmingas Europos kultūros istorijai ir Europos Sąjungos kūrimuisi. Skirtingas kultūros paveldo formas atrasti kviečianti iniciatyva pasitelkia vis daugiau skaitmeninių įrankių. Apie jų taikymo pavyzdžius ir iniciatyvos veiklą daugiau sužinoti kviečia Europeana Pro.

Europos Sąjungos ženklas buvo įkurtas 2011 m. Šia iniciatyva siekiama plėtoti paveldo vietų potencialą, stiprinti Europos Sąjungos piliečių bendrystės jausmą ir supratimą apie nacionalinės ir regioninės įvairovės vertingumą, skatinti tarpkultūrinį dialogą. Šiuo metu Europos paveldo ženklas yra suteiktas 48 vietoms, tarp kurių – ir Kauno tarpukario architektūra.

Europos paveldo ženklas yra suteikiamas vietoms, kurios turi simbolinę vertę Europai ir išvysto šios vertės populiarinimui skirtą projektą. Europos paveldo ženklo vietos siekia plėsti piliečių supratimą apie Europos istoriją per edukacines veiklas ir didinti prieinamumą išnaudojant naujausių technologijų ir skaitmeninių priemonių teikiamas galimybes.

Europos paveldo ženklu įvertinti objektai – šiuolaikinės Europos pamatai, simbolizuojantys žemyno idealus, vertybes, istoriją ir integraciją. Ženklas gali būti suteikiamas gamtos, povandeninėms, archeologinėms, industrinėms ar urbanistinėms, kultūros, atminties vietoms; taip pat su nematerialiuoju kultūros paveldu susijusioms vietoms bei šiuolaikiniam paveldui.

Europos paveldo ženklo tinklas apima daugiau nei 100 000 metų Europos istorijos, pradedant nuo Krapinos neandartaliečių priešistorinės vietovės ir muziejaus Kroatijoje, kur lankytojai gali sužinoti, kaip gyveno pirmosios žmonių bendruomenės Europoje. Tokios vietos kaip Mirties bausmės panaikinimo chartija Portugalijoje ir Europos iškylų memorialinis parkas Vengrijoje įkūnija pagarbą žmogaus orumui ir žmogaus teisėms, laisvėms, lygybei, solidarumui, piliečių teisėms ir teisingumui, kuri yra Europos Sąjungos pagrindas. Tinklas taip pat įtraukia vietas, kurios buvo reikšmingos Europos integracijos procesui, tokias kaip Strasbūro Europos kvartalas, Šengeno kaimas ir Mastrichto sutartis. Visas Europos paveldo ženklo vietas galima rasti virtualiame Europos paveldo žemėlapyje

Europos paveldo ženklas ir skaitmeniniai įrankiai

Europos paveldo ženklo vietų patrauklumą ir prieinamumą siekiama didinti pasitelkus skaitmeninius įrankius. 2020 metų monitoringo pranešime buvo akcentuoti šių įrankių panaudojimo pavyzdžiai:

  • Kolekcijų skaitmeninimas (Koimbros universiteto biblioteka Portugalijoje ir Aragonos karūnos archyvai)
  1. Virtualios realybės panaudojimas pristatant paveldo vietas (Karnunto archeologinis parkas ir Kliuni vienuolynas)
  • Edukaciniai projektai ir medžiaga (Senovės Atėnų projektas „Origins“, Tartu universiteto virtualus žemėlapis)

Visą šią veiklą finansuoja Europos Komisijos ir Europos Tarybos bendra iniciatyva – Europos paveldo dienos.

Dar vienas Europos paveldo ženklo iniciatyvos pasiekimas – daugiakalbystės skatinimas internete. To pavyzdys yra virtualus Europos paveldo žemėlapis, kuris pateikiamas visomis iniciatyvoje dalyvaujančių Europos Sąjungos šalių narių kalbomis.

Oficiali Europos paveldo ženklo svetainė: https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/european-heritage-label-sites

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Europeana Pro informaciją

Atnaujinta: 2021-06-25