Informatikos specialistų rengimo centras

Kauno technologijų universiteto Informatikos fakultetas interneto svetainėje adresu https://if.ktu.edu/ skelbia, kad šiame fakultete „vykdomos vienos stipriausių bakalauro (6), magistrantūros (5), doktorantūros (2) studijos bei atliekami aktualūs moksliniai tyrimai, susiję su informacinių sistemų kūrimu ir pritaikymu įvairiose srityse.“

Šio fakulteto vizija – tarptautinis informacinių technologijų studijas ir mokslinius tyrimus vykdantis centras, pripažintas Baltijos jūros regione.

Misija – teikti moksliniais tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijas, prisidedant prie tvaraus visuomenės ugdymo, kuriant bei perduodant žinias ir novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtojimui.“

Fakulteto dekanė – doc. dr. Rita Butkienė.

KTU (svetainė internete https://ktu.edu/) sėkmingai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, viešosiomis įstaigomis ir kitomis organizacijomis. KTU „INVESTed“ programa yra veiklos įrankis, užtikrinantis studijų, mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą.“

Apie tai, šio Universiteto Informatikos fakulteto fakulteto įgyvendinamus projektus, tyrimus, išradimus ir pasiekimus skaitykite Universiteto interneto svetainėje www. https://nivc.ktu.edu/.

LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2019-09-10