Kauno regioninio valstybės archyvo virtuali paroda ,,Faktai, artefaktai, žmonės“

XVIII a. pab. Pažaislio kamaldulių vienuolyno vienuolių vaistų receptai, 1788 m. Kauno miesto inventorius, 1838 m. lietuvių kalba (žemaičių tarme) parašytas testamentas, draudžiamosios lietuviškos spaudos leidiniai, XIX a. teismų bylose pasitaikantys daiktiniai įrodymai – tai tik maža dalis istorinių dokumentų, kuriuos galite pamatyti Kauno regioninio valstybės archyvo virtualioje parodoje ,,Faktai, artefaktai, žmonės“.

Archyvų metams skirtai parodai atrinkti išskirtiniai, įspūdingi savo forma ar turiniu dokumentai – mūsų istorijos faktai ir artefaktai. Parodą sudaro 4 dalys: Centralinio valstybės archyvo istorijos fragmentai, Reti ir įdomūs dokumentai, Radiniai bylose ir Kauno miesto istorijos faktai. Gausiausia parodoje pateiktų dokumentų dalis skirta Kauno miesto istorijai: nuo XIX a. iki Lietuvos Atgimimo laikotarpio.

Parodos rengėja ir kuratorė – Kauno regioninio valstybės archyvo Dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Ambraškienė

Paroda ,,Faktai, artefaktai, žmonės“: https://bit.ly/3b7qEmv

Iliustracija: Žemaitijos bajorų Orvidų giminės XV–XVIII a. genealoginis medis. KRVA. F. I-77, ap. 4, b. 610, l. 318.

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informaciją

Atnaujinta: 2021-03-02