Kvietimas dalyvauti kultūros edukacijos savaitėje

Šių metų balandžio 23–26 d. Ugdymo plėtotės centras, Kultūros ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šeštą kartą rengia kultūros edukacijos savaitę „Menų dūzgės“, kurios metu mokytojai kviečiami sistemingai susipažinti su kultūros ir meno įstaigų projektais ir veiklomis, kurios yra skirtos mokiniams ir mokykloms.

Organizatoriai kviečia kultūros ir meno įstaigas įsijungti į šį kultūrinės edukacijos sąjūdį ir pristatyti mokytojams ir mokykloms skirtus renginius. Siekiant suaktyvinti mokytojų ir mokyklų dalyvavimą, planuojama į projektą pritraukti įvairių dalykų mokytojus.

Informaciją apie renginius ir programas, kuriuos norėtumėte pristatyti mokytojams kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės 2019“ metu, prašome skelbti iki 2019 m. kovo 23 d. Ugdymo sodo internetinėje platformoje https://sodas.ugdome.lt/.

„Menų dūzgių“ savaitės tikslas – skatinti mokytojus mokytis visą gyvenimą, plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves kaip mokinių kūrybingumą skatinančią mokymosi aplinką. Savaitės metu mokytojai tradiciškai kviečiami aplankyti nuolatines muziejų ekspozicijas, parodas, dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, susipažinti su naujausiomis edukacinėmis programomis ir pasiūlymais įvairaus amžiaus vaikams, jaunimui.

Kvietimas >

Instrukcija >

Asmuo ryšiams

Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė

Tel. (8 5) 210 9826

El. paštas Zydre.Jankeviciene@upc.smm.lt

 

 

Atnaujinta: 2019-02-27