Laikrodžių muziejaus projektas „Muziejus be sienų“: repo stiliaus muzikiniai animaciniai filmukai moksleiviams

Siekdamas didesnio prieinamumo LNDM Laikrodžių muziejus įgyvendina projektą „Muziejus be sienų“, kurio metu pasitelkiant skaitmenines muziejaus vertybes kuriamas inovatyvus edukacinis užsiėmimas „Laiko ritmu“. Taikydamas šiuolaikines technologijas ir interaktyvias priemones muziejus plėtoja globalią ir inovatyvią, geografinių atstumų neribojamą edukacinę veiklą.

Muziejaus pranešime rašoma:

„Edukacinis užsiėmimas „Laiko ritmu“ leidžia dalyviams susipažinti su žmogaus gyvenimo tempo kaita, laiko skaičiavimo priemonių raida nuo seniausių laikų. Pasirinkta tikslinė grupė ‒ 6‒8 klasių mokiniai. Remiantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtomis ugdymo programomis, šių klasių mokiniai per istorijos pamokas analizuoja senųjų civilizacijų laimėjimus (pirmieji laiko matavimo prietaisai), skirtingų istorijos laikotarpių žmonijos mokslo ir kultūros pasiekimus (laiko matavimo prietaisų raida). Siekiant sukurti pasirinktą tikslinę grupę įtraukiantį edukacinį įrankį, intriguojančią jo formą, į kūrybos procesą įtraukti patys mokiniai ir skirtingų sričių specialistai: mokytojai, soc. pedagogai, edukatoriai, kūrybininkai. Kūrybinio proceso metu pasirinkta netradicinė, bet tikslinei grupei itin patraukli forma – repo stiliaus muzikiniai animaciniai filmukai, kuriuose atskleidžiama laiko skaičiavimo priemonių raida, žmogaus gyvenimo tempo greitėjimas. Šią kaitą, laiko tėkmę dar labiau išryškinti padeda filmukuose panaudota skirtingų laikotarpių repo muzika: nuo ištakų iki šiuolaikinės stilistikos.

Edukacinį užsiėmimą sudaro 6 animacinio pobūdžio repo filmukai ir juos papildančios interaktyvios užduotys. Edukacinės priemonės sukurtos atsižvelgiant į XXI a. būdingų gebėjimų (kritinis mąstymas, kūrybiškumas, komandinis darbas, problemų sprendimas, lyderystė, asmeninis augimas) lavinimą. Edukacinis užsiėmimas leidžia netradiciškai pristatyti suskaitmenintas kultūros vertybes, didinti muziejaus interaktyvumą, patrauklumą ir pasiekiamumą.“

Projekto metu sukurti animaciniai filmukai:

  1. https://fb.watch/a2Vv5JOyCy/
  2. https://fb.watch/a2VEsRKIff/
  3. https://fb.watch/a2VFUlZ4AD/

Išsamiau: https://www.lndm.lt/projektas-muziejus-be-sienu/

Projektą finansuoja

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus informaciją

Atnaujinta: 2021-12-22