Lapkričio 2–5 d. vyks tarptautinė interneto konferencija „EuroMed 2020“, skirta skaitmeninio kultūros paveldo tyrimams ir naujovėms šioje srityje

Š. m. lapkričio 2–5 d. naujai įsteigta UNESCO ir Europos mokslinių tyrimų skaitmeninio paveldo srityje asociacija (ERA) skelbia tarptautinę interneto konferenciją „EuroMed 2020“. Dėl „Covid-19“ pandemijos, šiemet konferencija vyks internetu ir nemokamai, tačiau registracija yra privaloma.

Visiems dalyviams atviri seminarai:

Antrasis ES seminaras yra skirtas klausimams, kaip skaitmeninės technologijos gali padėti išsaugoti ir atkurti svarbiausias ir nykstančias Europos kultūros paveldo vietas:

– Kokias technologijas reikia vystyti, kad būtų galima kurti tikslias skaitmenines kopijas, pasižyminčias tokiu apibrėžtumu ir detalumu, kad ateityje jas būtų galima naudoti tyrimams ir vėliau išsaugoti ar rekonstruoti pažeistas vertybes ar jų detales?

– Kokius standartus reikia nustatyti, kad suskaitmeninta medžiaga būtų prieinama (ilgą laikotarpį) visiems per vieną prieigą, taip pat suteikiant prieigą prie papildomos medžiagos (atvaizdų, knygų, aprašymų, brėžinių), iliustruojančios kultūros paveldo vietų reikšmę?

 – Kokie algoritmai reikalingi holistiniam praeities dokumentavimui (materialiam ir nematerialiam)?

Kvietimas teikti pranešimus 

Galutinė pranešimų pateikimo data:  2020 m. rugsėjo 15 d. 

8-ąją Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių konferenciją „EuroMed-2020“ organizuoja UNESCO ir ES skaitmeninės kultūros paveldo komitetų pirmininkai. Konferencija suburia daugiadisciplininius tyrinėtojus, politikos formuotojus, specialistus, kolegas, praktikus ir kitus suinteresuotus asmenis, siekiant aptarti kai kurias aktualiausias su kultūros paveldu susijusias problemas. Pagrindinis konferencijos tikslas yra sutelkti dėmesį į tarpdalykinius ir daugiadisciplininius materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo tyrimus, naudojant pažangiausias technologijas kultūros paveldo turiniui apsaugoti, restauruoti, masiškai skaitmeninti, dokumentuoti ir pristatyti. Tuo pat metu renginys skirtas apžvelgti parengtų taikyti tyrimų temas, parodant naujų tvarių požiūrių ir naujų technologijų priimtinumą vartotojų bendruomenei, mūsų kultūros paveldo savininkams, valdytojams ir saugotojams.

Tyrėjai ir praktikai, norintys dalyvauti konferencijoje, yra kviečiami teikti pranešimus apie originalius darbus šiomis temomis:    

  1. Skaitmeninio paveldo dokumentavimas ir apsauga
  2. Materialaus ir nematerialus kultūros paveldo apsauga, restauravimas

Konferencijoje bus priimami tik originalūs, neskelbti darbai, parašyti anglų kalba, kurie bus recenzuojami ir paskelbti prestižiniame leidėjo „Springer Nature” žurnale „LNCS”.

Laukiami 2 tipų straipsniai:

  1. Projektiniai pranešimai. Tyrimų dokumentai: juose pristatomi nauji novatoriški tyrimų pokyčiai ir rezultatai. Jiems bus pristatytas viso ilgio žodinis pranešimas ir jie bus publikuoti aukštos kokybės tome. Kiekvienas pateiktas straipsnis negali viršyti 12 puslapių.
  2. Trumpi pranešimai, pristatantys preliminarias idėjas ir nebaigtus darbus. Šie pranešimai bus trumpai pristatyti žodžiu, jie taip pat bus skelbiami plakatuose per visą renginio laiką internete. Kiekvienas trumpas pranešimas negali viršyti 8 puslapių.

10 geriausių pateiktų darbų bus paskelbti specialiame žurnalo „International Journal Heritage in the Digital Era“ numeryje.

Daugiau informacijos apie pranešimų teikimą rasite čia.

Oficiali konferencijos svetainė: http://www.euromed2020.eu/

Tekstą pagal euromed2020.eu informaciją parengė LNDM filialo LM ISC LIMIS metaduomenų rengėjas Daumantas Bauža

Atnaujinta: 2020-07-21