Laukiama pasiūlymų dėl parengto Atvirų duomenų rinkinio sąrašo

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK), įgyvendindamas Valstybės strateginį tikslą – sukurti atvirų duomenų sprendinius, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis, vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“.

Šio projekto metu bus sukurtas Lietuvos atvirų duomenų portalas, kuris sudarys galimybę valstybės informacinių išteklių valdytojams patogesniu būdu  parengti ir pateikti atvirų duomenų rinkinius bei jų metaduomenis, verslo subjektams ir visuomenei be išankstinių sąlygų užtikrins patogią atvirų duomenų paiešką bei nemokamą viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų duomenų gavimą ir naudojimą verslo plėtros, nevyriausybinių iniciatyvų įgyvendinimo ar kitais tikslais.

Taip pat planuojamas ir plataus masto viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų prioritetinių duomenų rinkinių atvėrimas bei jų integravimas į Lietuvos atvirų duomenų portalą. Šiuo metu IVPK, bendradarbiaudamas su daugiau nei 65-iomis valstybės institucijomis, taip pat atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Lietuvos dokumentuose įvardintas prioritetines duomenų sritis, parengė Atvirų duomenų rinkinių sąrašą (prieiga internete  https://gitlab.com/atviriduomenys/manifest/issues?label_name%5b%5d=Duomenys). Šis sąrašas taps pagrindu, kokie duomenys valstybės institucijose bus atveriami prioriteto tvarka.

Kad parengtas Preliminarus atvirų duomenų sąrašas kuo labiau atspindėtų duomenų naudotojų poreikius (tiek įmonių, tiek inovatyvius verslus kuriančių gyventojų, tiek nevyriausybinių organizacijų ir kt.), IVPK kviečia visus juridinius ir fizinius asmenis aktyviai dalyvauti ir teikti pasiūlymus dėl šio sąrašo papildymo ar pakeitimo.

Už aktualius duomenų rinkinius galite balsuoti čia: https://gitlab.com/atviriduomenys/manifest/issues?label_name%5b%5d=Duomenys .

IVPK atkreipa dėmesį, kad siekiant rezultatų patikimumo, reikalingas prisijungimas (pvz., per Google, Twitter ar kitas socialines paskyras). Duomenų rinkmenų galima ieškoti ir filtruojant  duomenų rinkmenas kitais interneto naudotojams patogiais būdais, komentuoti, dalintis ar kurti naujus atvirų duomenų poreikius bei pasiūlymus (pasirenkant „New issue“).

Jūsų pasiūlymų buvo laukiama iki 2019 m. rugpjūčio 31 dienos.

Daugiau informacijos apie atvirus duomenis internete galite rasti čia:

* Atvirų duomenų iniciatyvos: https://ivpk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atvirieji-duomenys

* Duomenų atvėrimo progresas: https://gitlab.com/atviriduomenys/manifest/-/milestones

* Projekto pirmojo etapo duomenų rinkinių sąrašas: https://gitlab.com/atviriduomenys/manifest/issues/30

 

Atsakingų asmenų kontaktai: Julius Belickas, julius.belickas@ivpk.lt, 8693 55 187, Eglė Čepaitienė, egle.cepaitiene@ivpk.lt, 8618 72 994.

 

Pagal IVPK pateiktą informaciją parengė Danutė Mukienė

Atnaujinta: 2019-09-05