Lietuvos kino centro suskaitmeninti lietuviško kino šedevrai grąžinami demonstravimui bei saugojimui

Lietuvos kino centras (LKC) rūpinasi kino kultūros populiarinimu,  kryptinga kino sklaida šalyje bei užsienyje, lietuviško kino paveldo išsaugojimu. Jo iniciatyva iš viso jau įsigytos 37, reikšmingų Lietuvos kino istorijai, vaidybinių filmų, kurie saugomi užsienio saugyklose ir archyvuose, kopijos.

LKC iniciatyva jau yra suskaitmenintos ir rekonstruotos šios kino juostos: „Gražuolė“ (1969 m.), „Velnio nuotaka“ (1973 m.) rež. A. Žebriūnas; „Sadūto tūto“ (1974 m.) rež. A. Grikevičius; „Jausmai“ (1968 m.) rež. A. Dausa ir A. Grikevičius; „Herkus Mantas“ (1972 m.) rež. M. A. Giedrys; „Niekas nenorėjo mirti“ (1966 m.) rež. V. Žalakevičius; „Maža išpažintis“ (1971) rež. A. Araminas; „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“ (1990 m.) rež. R. Banionis. Šios naujam gyvenimui atkurtos kino juostos pristatytos visuomenei 2015–2017 metais.

Visiems filmams yra parengti subtitrai anglų ir prancūzų kalbomis, o visų filmų kopijose skamba originali fonograma lietuvių kalba. Analoginio formato juostos, kurios yra įsigytos iš „Gosfilmofond“ ir užsienio archyvų 2013–2015 m. yra perduotos nuolatiniam saugojimui Lietuvos centriniam valstybės archyvui.

LKC interneto svetainėje http://www.lkc.lt/ skelbiama, kad „Viešam nekomerciniam demonstravimui restauruotų filmų skaitmeninės kopijos gali būti skolinamos, suderinus su LKC ir gavus leidimą rodyti filmą. Filmo skaitmeninė kopija viešam demonstravimui perduodama, pasirašius perdavimo-priėmimo aktą.

Užpildžius Prašymo dėl leidimo naudoti filmą suteikimo formą kreipkitės į LKC vyr. specialistą Vidą Grigoraitį el. p. v.grigoraitis@lkc.lt, tel. (8 5) 233 1568.“

 

Aktuali ir ši naujiena: prestižinės programos „Kūrybiška Europa MEDIA“ projektuose finansavimo sulaukė jaunieji Lietuvos kino kūrėjai

Lietuvos kino centras bendradarbiauja su Europos Tarybos ir Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus rėmimo ir kitomis tarptautinėmis programomis bei fondais. Viena jų – „Kūrybiška Europa MEDIA“ programa, kuri finansuoja Europos audiovizualinių kūrinių (filmų, žaidimų, serialų ir kt.) parengiamųjų darbų įgyvendinimą, platinimą, festivalių, auditorijos plėtros ir edukacinių veiklų organizavimą.

Spalio 11 d. oficialiai paskelbti Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa MEDIA“ projektų rezultatai. Iš daugiau nei 400 Europos kino kūrėjų projektų paraiškų dalinis finansavimas buvo skirtas 77, tarp kurių ir dviejų lietuvių prodiuserinių įmonių projektai. Šios prestižinės programos finansavimą naujiems projektams užsitikrino didžiulio žiūrovų įvertinimo sulaukusios „Emilijos iš Laisvės alėjos“ prodiuserė Živilė Gallego ir geriausio metų filmo „Šventasis“ prodiuserė Marija Razgutė.

Tekstą  pagal Lietuvos kino centro interneto svetainėje skelbiamą informaciją  parengė Regina Matonienė

Atnaujinta: 2017-10-12