Lietuvos valstybės archyvai perims saugoti reikšmingiausius valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenis

2022 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „Informacinių sistemų ir registrų įrašų ilgalaikio išsaugojimo ir perdavimo į valstybės archyvus sukūrimas, užtikrinant tokių įrašų vieningą prieigą vartotojams“ įgyvendinimo. Projekto metu bus modernizuojama Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS), sukuriant galimybę perimti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių nuolat saugotinus valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų įrašus, kad jie taptų prieinami vartotojams.

Sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms, institucijos bei įmonės savo kasdieninėje veikloje naudojasi įvairiuose registruose, valstybės informacinėse sistemose kaupiamais įrašais. Įstaigoms keičiant veiklos procesus ir vis dažniau atsisakant popierinių ar elektroninių dokumentų sudarymo, istoriškai vertinga dokumentinė informacija neretai yra valdoma tik valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų priemonėmis ir nebuvo išsaugoma neribotą laiką, kad šių duomenų pagrindu būtų galima atlikti istorinius ar kitus tyrimus. Dėl šios priežasties iškilo poreikis į valstybės archyvus perimti toliau saugoti ne tik popierinius, elektroninius ar vaizdo, garso nuolat saugomus dokumentus, bet ir valstybės dokumentiniam paveldui reikšmingus valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenis. Valstybės dokumentinio paveldo dalį papildyti šiais duomenimis numato ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatos, įsigaliosiančios nuo 2024 m.

Iki šiol didžioji dalis valstybės archyvų vartotojų pirmenybę vis dar teikia lankymuisi archyvo skaityklose ir popierinių dokumentų ar kino dokumentų paieškai. Kultūros ministerijos atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad tik 7,7 % gyventojų lankėsi archyvuose internete. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 2022 m. kovo – gegužės mėnesiais atliko valstybės archyvų teikiamų paslaugų vertinimo tyrimą, kurio metu respondentai taip pat išsakė poreikį plėsti internetinę prieigą prie informacijos ir duomenų rinkinių.

Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. vartotojams bus sukurta prieiga prie valstybės dokumentiniam paveldui reikšmingų valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų. Kartu bus sukurtos techninės galimybės archyvams duomenis priimti, saugoti ir užtikrinti prieigą prie jų. Valstybės archyvuose saugomais duomenimis galės naudotis archyvų paslaugų gavėjai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Per 2023 m. numatoma patvirtinti valstybės registrų, žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų sąrašą, kurių reikšmingiausius duomenis numatoma perimti į Lietuvos valstybės naująjį archyvą, kuriam tokia funkcija pavesta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais nuostatais.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga „NextGenerationEU“. Bendra projekto įgyvendinimo suma siekia 2 099 876,52 eurų. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2024 m. rugsėjo 30 d.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informacija

Atnaujinta: 2022-09-12