Lietuvos ypatingojo archyvo virtuali paroda „Povilo Višinskio kelias į fotografiją“

Ar žinojote, kad tautinio atgimimo veikėjas, rašytojas Povilas Višinskis yra vienas iš moderniosios antropologijos pradininkų Lietuvoje?

Studijuodamas Peterburgo universitete, 21 metų P. Višinskis pradėjo etnografinę studiją „Antropologinė žemaičių charakteristika“ ir vienas pirmųjų moksliniams tyrimams panaudojo fotografiją, suprasdamas jos svarbą fiksuojant, tiriant ir išsaugant įvairius istorijos bei kultūros paveldo objektus.
Lietuvos ypatingojo archyvo parengta virtuali paroda „Povilo Višinskio kelias į fotografiją“ pristato ne tik P. Višinskio etnografinei studijai darytas žemaičių fotografijas, bet ir asmeninius – šeimos, rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos, kelionių – vaizdus.

Parodai atrinktos Lietuvos ypatingajame archyve, Lietuvos literatūros ir meno archyve, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomos nuotraukos ir dokumentai.

Virtuali paroda: https://virtualios-parodos.archyvai.lt/…/povilo…/exh-282

Ilustracija: Povilas Višinskis ir Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. Šiaulių aps., Užvenčio vls., Ušnėnų kaimas. [1896 m.] Nuotrauka. Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 139, ap.1, b. 68, l. 4

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos ypatingojo archyvo informaciją

Atnaujinta: 2022-06-14