Nauja interneto svetainės rubrika – „Šią savaitę prieš šimtą metų“

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka savo interneto svetainėje šių metų rugsėjo 18 d. įvedė naują rubriką – „Šią savaitę prieš šimtą metų“ http://evedlys.pavb.lt/sia-savaite-pries-100-metu/ .

Šį pavadinimą turinčioje svetainės dalyje iki 2018 m. vasario 16 d.  kiekvieną pirmadienį pateikiama informacija apie savaitės dienos įvykį arba faktą, užfiksuotą atitinkamą dieną prieš šimtą metų. Rubrika startavo pažymint lietuvių konferencijos, įvykusios 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje, atidarymo 100 metų sukaktį. Šioje konferencijoje buvo nutarta atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Konferencija taip pat išrinko Lietuvos Tarybą – vykdomąją instituciją, kuri turėjo rūpintis, kad šis tikslas būtų pasiektas. Lietuvos taryba 1918 m. vasario 16 d. priėmė Lietuvos nepriklausomybės aktą.

Skyrelyje „Šią savaitę prieš šimtą metų“ pateikiami duomenys apie svarbiausius Lietuvos įvykius laikotarpiu nuo 1917 m. rugsėjo 18 iki 1918 m. vasario 16 dienos. Prisimenama Pirmojo pasaulinio karo Vakarų bei Rytų frontuose eiga, Lietuvos politinio gyvenimo svarbiausi faktai, šalies miestų, miestelių ir kitų vietovių, lietuvių išeivijos gyvenimo aktualijos, karo pabėgėlių Rusijoje veikla ir kt.

Kiekvienos dienos įrašas papildomas skaitmeniniu kultūros paveldo vertybės vaizdu, iliustruojančiu jame pateiktą įvykį ar faktą. Šis vaizdas tampa matomu paspaudus aktyvią nuorodą ar atlikus kitus veiksmus, kurie nurodyti po įrašu. Dauguma vaizdų pateikiama iš skaitmeninto kultūros paveldo portalo www.epaveldas.lt , Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS portalo www.limis.lt ir Europos kultūros paveldo skaitmeninės bibliotekos „Europeana“ www.europeana.eu. Informaciją rubrikai rengia Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus istorikas-konsultantas Raimundas Klimavičius.

Linkime įdomios kelionės šimtą metų atgal į laiką, kai buvo atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė!

Jovita Verbickienė, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja

Atnaujinta: 2017-09-26