Panevėžiečiai dalyvauja edukacinėje programoje „E-paveldas – milžiniškas skaitmeninis lobynas“

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioninis skaitmeninimo skyrius nuo 2017 m. rugsėjo vykdo edukacinę programą „E-paveldas – milžiniškas skaitmeninis lobynas“.

Virtuali elektroninio paveldo informacinė sistema (VEPIS) buvo sukurta įgyvendinant 2009 m. Lietuvos Respublikos vyriausybės priimtą Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją. VEPIS portalas, kurio internetinis adresas tra www.epaveldas.lt, visiems besidomintiems šioje sistemoje sukauptu ir viešinamu Lietuvos lobynu užtikrina greitą ir patogią prieigą prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų. Visa tai kartu sukuria unikalią, turtingą ir vaizdingą Lietuvos kultūros paveldo panoramą. Su ja panevėžiečius supažindina Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, kuri savo sukauptą vertingą rankraščių fondą taip pat skaitmenina bei viešina informaciją apie jį (kultūros paveldo aprašus ir su jais susietus skaitmeninius vaizdus bei kitas skaitmenines bylas) portale www.epaveldas.lt. Vienas iš mokymų tikslų – supažindinti visuomenę su bibliotekoje saugomu Panevėžio krašto kultūros paveldu.

Pirmuosiuose mokymuose, kurie vyko rugsėjo 13 d., dalyvavo bibliotekoje rengiamų kompiuterinio raštingumo mokymų dalyviai, jau žinantys nemažai darbo su kompiuteriais paslapčių. Tarp jų buvo ir senjorų, ir jaunesnio amžiaus bibliotekos lankytojų. Mokymų dalyviai susipažino su virtualiu nacionaliniu kultūros paveldo portalu www.epaveldas.lt, čia interneto naudotojams pristatomomis vertingomis kolekcijomis, tobulino informacijos paieškos įgūdžius, ieškodami suskaitmenintų lietuvių literatūros klasikos kūrinių, žemėlapių, nuotraukų, mokėsi nuotoliniu būdu apžiūrėti muziejinių vertybių skaitmenines kopijas, klausytis suskaitmenintų senųjų garso įrašų, ir, kaip rašoma bibliotekos informacijoje, „labiausiai patikusius kultūros paveldo „perliukus“ dėjo į savo asmeninę „lobių skrynią“, kurdami savo asmenines kolekcijas“.

Regioninio skaitmeninimo skyriaus vyr. metodininkė Greta Brimonienė džiaugėsi, kad portalas www.epaveldas.lt panevėžiečiams įdomus. Jau yra suplanuoti dar du bendro pobūdžio renginiai, kuriuose bibliotekos lankytojai taip pat bus supažindinami su VEPIS viešosios prieigos funkcionalumais ir teikiamomis paslaugomis. Jie vyks 2017 m. spalio 26 ir lapkričio 23 dienomis. Kadangi portale www.epaveldas.lt pristatomos kolekcijos itin naudingos tiems, kas moko vaikus lietuvių kalbos, istorijos, dailės ir muzikos, 2017 m. lapkričio 2 ir 7 dienomis į mokymus, kurie vyks bibliotekos kompiuterių klasėje, yra kviečiami atvykti Panevėžio miesto mokyklų mokytojai.

Išsamus kvietimas pateikiamas čia: Skelbimas mokykloms internetu.

Išsami informacija apie mokymus skelbiama ir bibliotekos interneto svetainėje adresu http://www.pavb.lt/lt/naujienos/4356-inovatyviems-mokytojams-ir-z-kartos-mokiniams.

Anot G. Brimonienės, užsiėmimus, kuriuose bus mokoma naudotis www.epaveldas.lt prieinamu kultūros paveldo skaitmeniniu turiniu, bibliotekoje numatyta rengti ir vėliau.

Programos „E-paveldas – milžiniškas skaitmeninis lobynas“ mokymai vyksta Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kompiuterių klasėje. Adresas: Respublikos g. 14.

Registracija tel. (8 45) 46 47 37 arba greta.brimoniene@pavb.lt

Mokymų kursas skirtas jau turintiems kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio žinių.

Informaciją apie Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rengiamus mokymus rasite čia: http://www.pavb.lt/lt/ekskursijos/mokymai

Panevėžio aps. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos nuotraukoje – mokymų akimirka.

Parengė Margarita Gaubytė

Atnaujinta: 2017-10-24