Veikia naujos sudėties Lietuvos Respublikos Skaitmeninimo darbotvarkės taryba

2018 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras priėmė įsakymą Nr. 3-89  „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3-356 „Dėl darbo grupės – Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo“ pakeitimo“. Vadovaudamasis Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“, 22 punktu, susieikimo ministras minėtu įsakymu sudarė ir patvirtino naujos sudėties darbo grupę – Skaitmeninės darbotvarkės tarybą.  Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje šis įsakymas yra paskelbtas adresu

http://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/Isakymas-2018-02-22(1).pdf

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

 

Atnaujinta: 2018-04-25