Skaitmeninimo situacijos Lietuvos muziejuose tyrimas

2018 m. Masaryko universiteto (Brno, Čekija) leidžiamame recenzuojamame moksliniame žurnale „Museologica Brunensia“ išspausdintas Ayos Kimuros, šiuo metu Ochanomizu universiteto (Tokijas, Japonija) doktorantės, straipsnis apie skaitmeninimo situaciją Lietuvos muziejuose iki Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) įdiegimo ir po jo (2008–2017 m.).

Straipsnyje pristatomi 2017–2018 m. atlikto Lietuvos muziejų tyrimo rezultatai, išskiriami statistiškai reikšmingi faktoriai, lemiantys Lietuvos muziejų skaitmeninimo veiklų apimtis, bandoma įvertinti, kokią reikšmę šiam procesui turėjo LIMIS sistemos atsiradimas.

Visą straipsnio tekstą (anglų k.) rasite: Aya Kimura. Digitization practices at Lithuanian museums after the LIMIS implementation (2008–2017) // Museologica Brunensia. 2018, vol. 7, iss. 2, pp. 19-33.

Atnaujinta: 2019-02-11