Tarptautinis tyrimas apie virtualių skaityklų ir virtualių mokymosi erdvių paslaugas kolekcijas turinčiose institucijose

Jungtinės Karalystės specializuotų bibliotekų konsorciumas „Research Libraries UK“ (RLUK) atliko tyrimą apie archyvų, specialiųjų kolekcijų ir muziejų vystomas virtualių skaityklų (Virtual Reading Rooms, VRR) ir virtualių mokymosi erdvių (Virtual Teaching Spaces, VTS) paslaugas. Raporte pristatomi 2021 m. gegužės –birželio mėn. RLUK atliktos tarptautinės bibliotekų, archyvų ir muziejų apklausos rezultatai.

Virtualios skaityklos ir virtualios mokymosi erdvės yra naujoviškos paslaugos, kurių poreikis išaugo koronaviruso pandemijos metu. Pradžioje buvę pragmatiniu atsaku į visišką arba dalinį pastatų uždarymą karantino metu, dabar VRR ima įsitvirtinti kaip tyrimų paslaugos, o VTS yra vertingi kanalai, kuriais archyvai, specialiosios kolekcijos, muziejai ir galerijos gali pasiekti įvairias grupes per virtualias mokymosi sesijas.

„Research Libraries UK“ raporte pristatomos 32-ų institucijų, teikiančių arba ketinančių teikti VRR ir VTS paslaugas, patirtys ir nagrinėjamas šių paslaugų poveikis bei galimas jų indėlis į tyrimus ir mokymąsi įvairiose disciplinose.

Raporte analizuojamos su technologiniais, erdvės ir personalo reikalavimais susijusios problemos, galimybės plėsti ir palaikyti VRR ir VTS paslaugas bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės šias paslaugas atrandant ir vystant.

Raportas: New Frontiers of Digital Access: The development and delivery of Virtual Reading Rooms and Virtual Teaching Spaces amongst collection-holding institutions

Taip pat šiais metais vykusioje konferencijoje „Discovering Collections, Discovering Communities“ buvo vedamos interaktyvios dirbtuvės, skirtos VRR ir VTS paslaugų vystymui kolekcijas turinčiose institucijose. Konferencijos įrašą galima peržiūrėti konsorciumo „YouTube paskyroje“.

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą „Research Libraries UK“ informaciją

 

Atnaujinta: 2021-08-20