Valstybės archyvų skaitmeninė sistema jau atvira naudotojams

Modernizuota Elektroninio archyvo informacinė sistema jau atvira naudotojams: nuolat pildomoje sistemoje šiuo metu galima pasiekti apie 3 tūkst. bylų, tarp kurių ir naujausia informacija apie suskaitmenintus dokumentus, žemėlapius, bažnytines knygas. Sistema modernizuota įgyvendinant projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos pranešime rašoma:

„2016 m. gegužės 30 d. pasirašytame Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos vyskupų konferencijos susitarime dėl parapijose esančių metrikų knygų skaitmeninimo numatyta suskaitmeninti visas senesnes nei 100 metų bažnyčių metrikų knygas, parapijiečių sąrašus bei užsakų knygas pagal vyskupijose surinktos informacijos pagrindu sudarytus sąrašus. Dokumentų skaitmeninimo darbai pradėti 2018 m. pabaigoje, pasirašius sutartį dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamo projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ finansavimo.

Modernizuotos sistemos paleidimo ir pristatymo visuomenei metu nepavyko išvengti trikdžių infrastruktūroje, kuri nepriklauso Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai, tačiau galime pasidžiaugti, kad ji veikia ir visuomenė gali pradėti tyrinėti „Skaitmeninės skaityklos” objektus. Dedamos visos pastangos, kad Elektroninio archyvo informacine sistema jau artimiausiu metu būtų galima naudotis visa apimtimi.

Įgyvendintas projektas užtikrins vieningą prieigą prie valstybės archyvuose sukauptų skaitmeninių išteklių, didinant valstybės archyvuose saugomų dokumentų pasiekiamumą.“

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informaciją

Atnaujinta: 2022-01-06