Vilniaus universiteto bibliotekos informacijos ištekliai

Vilniaus universiteto biblioteka yra sukūrusi atskirą interneto svetainę „Vilniaus universiteto bibliotekos informacijos ištekliai“ https://biblioteka.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/paslaugos/bibliotekos-informacijos-istekliai.

Biblioteka jos tituliniame puslapyje informuoja, kad:

„VU bibliotekos informacijos ištekliai apima bibliotekoje saugomų spausdintų, elektroninių, skaitmenintų dokumentų rinkinius, prenumeruojamų duomenų bazių turinį, VU elektronines tezes ir disertacijas. Šių dokumentų paieška vykdoma Virtualioje bibliotekoje arba kortelių vaizdų kataloge.

Dokumentų rinkiniai. Sudaro trys grupės:

  1. Mokslo ir kultūros paveldo rinkiniai:
  1. XX a. II pusės – XXI a. spaudinių rinkinys
    Rinkinį sudaro spaudiniai nuo XX a. antrosios pusės (nuo 1946 m.), saugomi saugyklose: knygos, žurnalai, laikraščiai, smulkioji spauda ir pan. lietuvių ir kitomis kalbomis. Tai įvairių dalykų sričių leidiniai. Vertingiausios rinkinio dalys yra įžymių asmenų arba svarbių valstybės institucijų dovanos VU bibliotekai.
  2. Studijų ir mokslo informacijos išteklių rinkiniai
    Rinkinį sudaro spausdinti ir elektroniniai informacijos ištekliai, suskaidyti į mažesnes dalis pagal mokslų sritis. Aktualiausi leidiniai yra kaupiami atviruose fonduose, suskirstytuose pagal mokslų kryptis. Mažiau aktualūs leidiniai saugomi saugyklose. Elektroniniai ištekliai (žurnalų straipsniai, knygos) yra prieinami per VU kompiuterinį tinklą.

Prenumeruojamos duomenų bazės
VU biblioteka prenumeruoja kelias dešimtis mokslo informacijos duomenų bazių. Elektroninių išteklių puslapyje pateikiamas nuolat atnaujinamas duomenų bazių ir įsigytų elektroninų leidinių sąrašas, duomenų bazių naudojimo vadovai.

Skaitmeninti dokumentai
Skaitmeninių kolekcijų puslapyje pateikiami skaitmeninti dokumentai iš VU bibliotekos retų spaudinių, rankraščių, grafikos ar muziejinių rinkinių, skirtų studijoms, moksliniams tyrimams ir kultūriniam lavinimui.

Bibliotekos kuriamos duomenų bazės

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) –  nacionalinė talpykla, kurioje kaupiama visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kuriama mokslo produkcija – mokslinės publikacijos, disertacijos ir jų santraukos, magistro bei bakalauro darbai ir/arba jų metaduomenys. Plačiau apie dokumentų įkėlimą. eLABa palaiko ir prižiūri Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (eLABa) konsorciumas. Jo narys yra ir VU biblioteka.

 VU istorijos bibliografija – nuo 2004 m. registruojamų publikacijų apie VU istoriją ir dabartinę veiklą bibliografinių duomenų bazė. Bazėje aprašomi straipsniai ir publikacijos iš de visu peržiūrėtų bibliotekose naujai gautų leidinių, VU leidyklos leidinių, VU tęstinių mokslo darbų, Lietuvos periodinės spaudos, įvairių mokslo sričių veikalų, enciklopedinio pobūdžio veikalų.

Lietuvos bibliografija. C serija – lietuviškų periodinių leidinių, išleistų Lietuvoje 1908 ir 1909 m. ir Mažojoje Lietuvoje 1912–1913 m., straipsnių bibliografinių duomenų bazė. Bibliografiniai aprašai rengiami de visu aprašant atitinkamo laikotarpio straipsnius –  atrenkamos išliekamąją vertę turinčios publikacijos, suformuluojama turinio anotacija, nustatoma straipsnių autorystė, identifikuojami slapyvardžiai ir kriptonimai, sunorminami vietovardžiai ir kolektyvai.“

Tekste skelbiama VU bibliotekos informacija,
pateikta šios bibliotekos interneto svetainėje adresu „Vilniaus universiteto bibliotekos informacijos ištekliai“ https://biblioteka.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/paslaugos/bibliotekos-informacijos-istekliai

Atnaujinta: 2017-11-08