Virtuali paroda „Laisvės premijos laureatai – Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos bendradarbiai“

Artėjant Laisvės gynėjų dienai, Lietuvos ypatingasis archyvas pristatė virtualią parodą, skirtą Laisvės premijos laureatams. Parodą sudaro Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentai ir nuotraukos apie leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidybą, jo bendradarbius, taip pat Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomos nuotraukos. Parodoje pristatoma „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidybos istorija ir Laisvės premija pagerbti leidinio kūrėjai ir bendradarbiai: Rusijos disidentas, žmogaus teisių gynimo aktyvistas, biofizikas Sergejus Kovaliovas (2011 m.), kardinolas Sigitas Juozas Tamkevičius (2013 m.), aktyvi antisovietinio pasipriešinimo dalyvė, Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolė Nijolė Felicija Sadūnaitė (2017 m.) ir 2021 m. premija pagerbti Telšių vyskupas emeritas Jonas Algimantas Boruta, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seserys Bernadeta Mališkaitė ir Elena Šuliauskaitė.

Virtuali paroda „Laisvės premijos laureatai – Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos bendradarbiai“: https://bit.ly/3rdSPH0

Iliustracija: Leidiniai „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, Lietuvos SSR Valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų rasti atliekant kratas. © Lietuvos ypatingasis archyvas

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informaciją

Atnaujinta: 2022-01-12