Kvietimas registruotis į NCK nuotolinę konferenciją „Building Relationships through Co-Creative Heritage“

2022 m. vasario 16–17 d. Šiaurės ir Baltijos šalių mokslinių tyrimų ir plėtros centras (NCK) rengia kasmetinę pavasario konferenciją „Building Relationships through Co-Creative Heritage“ (liet. „Santykių kūrimas per bendrakūrybinį paveldą“). Konferencija mokama, vyks nuotoliniu būdu anglų kalba (dalis sesijų – švedų kalba). Registracija vyksta iki vasario 11 d.

Konferencijoje bus nagrinėjama, kaip bendrakūryba gali būti pasitelkta tvaresnių santykių mezgimui. Bendrakūrybos ir dalyvavimo per paveldą skatinimui prioritetas teikiamas tiek Europos, tiek Šiaurės šalių lygiu. Bendrakūryba yra paremta pasitikėjimu ir prielaida, kad kiekvienas gali prisidėti prie turinio kūrimo, veiklos ar proceso. Bendrakūrybai pasisekus, ji stiprina dalyvavimo jausmą ir stimuliuoja mokymąsi.

Ilgalaikių ir tvarių santykių, paremtų abipusiu pasitikėjimu, kūrimas yra vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria muziejai ir archyvai, siekdami skatinti skirtingų grupių dalyvavimą. Pernelyg dažnai tokie santykiai yra susieti tik su konkretaus projekto trukme ir laiko apribotas pasitikėjimas ne visada yra suvokiamas kaip nuoširdus. Vis dėlto pasitikėjimas yra būtinas sėkmingam bendrakūrybos procesui. Dėl šios priežasties NCK konferencijoje bus siekiama aptarti bendrakūrybos galimybes ir iššūkius.

Konferencijos keliami klausimai:

– Ką kultūros paveldo sektoriui reiškia bendrakūryba?

– Kaip praktikoje skatiname bendrakūrybą?

– Kaip tai gali padėti kuriant tvarius santykius su skirtingomis auditorijomis?

– Kokios galimybės ir iššūkiai kyla, siekiant paveldą paversti bendrakūrybiniu?

– Kas ir kaip nustato bendrakūrybos gaires?

– Kaip pati veiklos forma ir planas gali tapti bendrakūrybiniu procesu ir kokia būtų to vertė?

Išsamiau apie konferencijos programą, kainas ir registraciją: https://nckultur.org/building-relationships-through-co-creative-heritage/

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą NCK informaciją

Atnaujinta: 2022-01-24