2019 m. spalio 7–8 d.  Prahoje – Europos Komisijos konferencija „Platformos apie kultūros paveldo ateitį; problemų sprendimo prieiga: paveldas ir skaitmeninė era“

2019 m. spalio 7–8 dienomis Prahoje (Čekija) vyksta Europos Komisijos organizuojama konferencija „Platformos apie kultūros paveldo ateitį; problemų sprendimo prieiga: paveldas ir skaitmeninė era“ („Platforms on the future of cultural heritage; a problems-solving approach: „Heritage and Digital“). Konferencijoje dalyvauja Lietuvos dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas ir Lietuvos dailės muziejaus filialo LM ISC LIMIS vedėjo pavaduotojas Donatas Snarskis.

Konferencijos rengėjai  informuoja, kad po 2018 m., kurie buvo paskelbti Europos kultūros paveldo metais, Europos komisija siūlo naujus iššūkius ir sanglaudos galimybes.

Šiame bendrame kontekste Prahos įvykis iškyla kaip pasaulinės problemų sprendimo platformos, susijusios su kultūros paveldu ateityje, forumas. Susitikimo tikslas – sukurti erdvę, kurioje būtų galima keistis idėjomis tarp įvairių sričių specialistų, tarp jų ir paveldo specialistų, visuomeninio aktyvo,  akademikų, vietos valdžios institucijų ir fondų bei centralizuotų institucijų, tokių kaip Europos Komisija.

Konferencijos rengėjai nėra numatę jokio oficialaus pristatymo ar kalbos. Ši Prahos pasaulinė platforma nėra nei seminaras, nei dirbtuvės. Atvejų analizė ir geriausia praktika bus naudojama tik palaikant dalyvių idėjas ir pasiūlymus. Dalyvavimo Prahos pasaulinėje platformoje tikslas iš tikrųjų yra pasidalinti turima informacija ir vertinga patirtimi bei kartu išnagrinėti galimus paveldo principais pagrįstų visuomenei aktualių problemų, šio laikmečio keliamų uždavinių sprendimo galimybes ir būdus.

Forume daugiausiai dėmesio bus skiriama kultūros paveldui ir skaitmeninimui. Šias temas nagrinės trys lygiagrečiai dirbsiančios darbo grupės, kurių veiklą koordinuos tarpininkai:

  1. Nematerialusis kultūros paveldas ir skaitmeninimas

Naujosios technologijos sudarė precedento neturinčią galimybę sudaryti galimybę išsaugoti, apsaugoti, perduoti, tirti, vertinti ir naudotis nematerialų kultūros paveldą. Ši darbo grupė nagrinės, kaip galima įgyvendinti ir patobulinti skaitmeninimo procesus, susijusius su nematerialiuoju paveldu, ir jų sukurtas galimybes išplėsti nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimą bei naudojimą.

2. Skaitmeninis kultūros paveldas, technologijų pramonė ir sumanus bei integracinis augimas

Technologinės naujovės atlieka svarbų vaidmenį plėtojant ekonomiką ir bendruomenes, tačiau šiuo metu didžioji šios naujovės dalis yra sutelkta keliuose centruose. Kaip ateities technologijos išsklaidys šiuos privalumus ir pokyčius? Konferencijos metu bus nagrinėjama ir kaip technologijos ir kultūros paveldas gali ekonomiškai sąveikauti vietos ir regionų lygiu, mažindami įtampą didžiuosiuose miestuose ir paskirstydami kultūros paveldo naudojimo komerciniais tikslais naudą.

3. Padidėjęs piliečių dalyvavimas skaitmeninimo srityje sudaro galimybę įveiklinti kultūros paveldą

Su skaitmeninimu susijusios naujausios informacinės technologijos sudaro galimybę plačiai skleisti informaciją apie kultūros paveldą ir prieiti prie įvairių kultūros paveldo elementų formatų. Kultūros organizacijos turi galimybę veikti kaip skaitmeninio kultūros paveldo prekių teikėjai ir centrai, ir jos gali atlikti svarbų vaidmenį skatinant aktyvų pilietiškumą. Konferencijoje bus nagrinėjama, kaip organizacijos gali panaudoti naujas platformas, kad pasiektų platesnę auditoriją ir suteiktų gilesnę ir asmeniškesnę prieigą prie įvairių kultūros vertybių, taip pat apie šios išplėstos prieigos padarinius atskiriems asmenims, kultūrai ir visuomenei plačiau.

Skaitmeninio kultūros paveldo ekspertė Antonella Fresa diskusijose dalyvaus REACH projekto, kuriame ji atlieka tinklo koordinavimo vaidmenį, vardu. Šiame kontekste ji dalinsis socialinio dalyvavimo kultūros paveldo srityje skatinimo patirtimi ir pristatys „Open-Heritage.eu“ – nepriklausomą REACH socialinės platformos internetinę erdvę, kurią plėtojant gali prisidėti visa paveldo tyrimų bendruomenė.

Daugiau apie konferenciją skaitykite:
https://www.digitalmeetsculture.net/wp-content/uploads/2019/09/factsheet.pdf

Tekstą pagal interneto puslapyje

https://www.digitalmeetsculture.net/article/platforms-on-the-future-of-cultural-heritage-the-contribute-of-the-reach-project/

skelbiamą informaciją parengė Danutė Mukienė

Atnaujinta: 2019-10-08