Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas vadovauja tarptautinio projekto „Europeanos“ archeologija“ koncorciumui

2019 m. vasario–2020 m. liepos mėnesiais įgyvendinamas tarptautinis, Europos Komisijos Europos infrastruktūros tinklų priemonės Telecom programos finansuojamas projektas „Europeanos“ archeologija“. Jį įgyvendina koncorciumas, kuriam vadovauja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Konsorciumui sudaro 16 projekto partnerių iš 14 Europos šalių. Pagrindinis projekto tikslas – įgalinti kultūrines institucijas ir kitus viešojo ir privataus sektoriaus partnerius kurti kokybišką turinį ir metaduomenis. Projekto partneriai, padidindami archeologinio turinio kokybę ir papildydami esamus išteklius nauju turiniu, sukurs aukštos kokybės archeologijos tematinę kolekciją, kuri galės įvairiapusiškai iliustruoti Europos archeologiją ir padidinti jos aktualumą visuomenėje.

Projekto vadovė – Ingrida Kelpšienė. Jai Vilniaus universitete talkina Donata Armakauskaitė, doc. dr. Vykintas Vaitkevičius ir Šarūnė Valotkienė.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto interneto svetainėje projekto vykdytojai skelbia, kad „skaitmeninės technologijos skatina archeologus ir kultūros paveldo specialistus didinti esamą skaitmeninio kultūros paveldo turinio kiekį internete. Reikšminga Europos archeologijos skaitmeninė kolekcija yra sukaupta didžiausioje tarptautinėje skaitmeninėje bibliotekoje „Europeana“, kurioje galima rasti įvairiausių archeologijos skaitmeninių išteklių (tekstinių duomenų, nuotraukų, piešinių, planų, video įrašų, o taip pat 3D modelių), surinktų iš įvairių Europos šalių archyvų, bibliotekų, muziejų ir kitų kultūros paveldo organizacijų. Projekte „Europeanos archeologija“ bus siekiama pagerinti esamų išteklių kokybę, pasiekiamumą ir turinio panaudojimo galimybes bei praturtinti esamą archeologijos kolekciją naujais duomenimis.“

Vykdant projektą numatyta atlikti šiuos archeologinio turinio gerinimo darbus:

  • turimų metaduomenų turtingumo ir struktūros gerinimas,
  • daugiakalbių žodynų naudojimo skatinimas,
  • ryšių ir sąsajų kūrimas tarp turinio teikėjų kontroliuojamų žodynų ir daugiakalbių išteklių bei susietųjų atvirųjų duomenų,
  • skatinimas naudotis vietovardžių sąrašais ir pateikti paveldo vietovių koordinates žemėlapiuose,
  • paslaugų, skirtų automatizuoti metaduomenų praturtinimą, plėtojimas ir tobulinimas,
  • intelektinių nuosavybės teisių peržiūra ir atnaujinimas, siekiant atviresnio turinio panaudojimo,
  • praturtinti esamą archeologijos kolekciją aukštos kokybės turiniu,
  • skatinti tikslinį skaitmeninimą, atrenkant ir skaitmeninti tą turinį, kurio nevaržo griežtos intelektinės nuosavybės teisės.

Daugiau apie projektą:

http://www.kf.vu.lt/mokslas/projektai/tarptautiniai/europeanos-archeologija

https://europeanaarchaeology.carare.eu/

https://www.europeana.eu/portal/en/collections/archaeology

Tekstas parengtas pagal Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto išplatintą informaciją

Atnaujinta: 2019-09-20