Archyvarų virtualiose parodose – nuotraukos ir dokumentai apie žydų istoriją Lietuvoje, šios tautos tragediją, nacių aukas bei žydų gelbėtojus

Rugsėjo 23-ąją minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Suorganizuotas gyvųjų maršu į Panerius, Vilniaus choralinėje sinagogoje skaitomi aukų vardai, visoje Lietuvoje vyksta įvairūs kiti renginiai, kurių metu pagerbiamas nacių aukų atminimas. Na o mes, kviečiame Jus apsilankyti  Lietuvos archyvarų sukurtose virtualiose parodose, skirtose žydų istorijai Lietuvoje, šios tautos tragedijos ir nacių aukų bei žydų gelbėtojų atminimo pagerbimui. Viena iš tokių parodų – „Vilniaus getas“ http://www.archyvai.lt/lt/lya_parodos/vilniaus-getas.html. Dokumentus šiai parodai atrinko ir pratarmę pagal panaudotą literatūrą parengė Vilma Ektytė, Nijolė Maslauskienė ir Dorota Mordas.

Informatyvios ir kitos parodos: „Kauno žydų bendruomenė istorijos šaltiniuose“  http://www.archyvai.lt/lt/kaa_virtualios-parodos/kauno-zydu-bendruomene-29n1.html; „Kauno gubernijos žydai“ http://www.archyvai.lt/exhibitions/kz/paroda.htm, „Lietuvos žydai XX a. pradžios nuotraukose“ http://www.archyvai.lt/exhibitions/zydai/paroda.htm), „Lietuvos žydų gelbėtojai: Ruzgių šeima“ http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/lietuvos-zydu-gelbetojai-ruzgiu-seima-lya/exh-102/lietuvos-zydu-gelbetojai/case-544).

Itin turininga Lietuvos valstybės istorijos archyvo specialistų parengta Lietuvos žydams skirta dokumentų paroda, kurios adresas interne http://www.archyvai.lt/lt/lvia_virtualios_parodos/virtuali-paroda-zydai-ss79.html. Jos rengėjai pažymi:

„Lietuvos valstybės istorijos archyve gausu dokumentų, nušviečiančių žydų gyvenimą Lietuvoje iki 1918 m. Žydų bendruomenių metrikų įrašai apima 1837–1940 m. periodą. Istorijos šaltinių apie žydus galima aptikti daugumoje archyvo fondų. Eksponuojami dokumentai atspindi tik kai kurias Lietuvos žydų istorijos, jų gyvenimo sritis: demografiją, genealogiją, kulto ir kitų pastatų architektūrą, Rusijos valdžios politiką žydų atžvilgiu XIX a., mokslą, švietimą, knygų ir periodinės spaudos leidybą ir kai kurių įžymių Lietuvos žydų gyvenimo faktus. Rodomi tų sričių tik atskiri fragmentai. Kiekviena šių sričių yra verta atskiros parodos.

Parodoje pateikiami 65 objektai (94 vaizdai). Seniausias yra 1682 m. dokumentas, susijęs su Biržų miesto žydais. Vėlyviausias – 1931 m. Danieliaus Dolskio mirties metrikų įrašas. Čia pristatomi kai kurių Lietuvos vietovių (Biržų, Rietavo, Luokės) XVII–XVIII a. inventoriai, kuriuose, be kitų gyventojų, užfiksuoti ir čia gyvenę žydai. […].

Daugiau apie šią parodą skaitykite: http://www.archyvai.lt/lt/lvia_virtualios_parodos/virtuali-paroda-zydai-ss79.html.

Nuotraukoje: Sinagoga Šiaulėnuose. LVIA, F. 1135, ap. 3, b. 661, l. 1

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2019-09-23