Archyvavimui, saugojimui ir sklaidai skirtų kultūros paveldo objektų skaitmeninių bylų parametrai

1.         Fotografavimo būdu sukurtas originalus (pirminis) skaitmeninis vaizdas:

1.1.          formatas – RAW, TIFF;

1.2.          skiriamoji geba – ne mažiau 300 dpi;

1.3.          glaudinimas – neapdorotas (nekoreguotas, neglaudintas);

1.4.          spalvinė erdvė – Adobe RGB;

1.5.          spalvinis gylis – maksimali fotoaparato raiška (12 –16 bitų);

1.6.          bylos dydis – neribojamas (jei saugoma LIMIS DB – iki 500 MB);

1.7.          vaizde gali būti užfiksuotas spalvų valdymo įrankis (juodų ir baltų pustonių skalė), objekto apskaitos numeris, jei yra būtinybė – mastelio nuoroda;

1.8.          programinės įrangos vaizdo apdorojimo filtrai (USM, Gain descreen ir kt.) nenaudojami.

2.               Skenavimo būdu sukurtas originalus (pirminis) skaitmeninis vaizdas:

2.1.          formatas – TIFF;

2.2.          skiriamoji geba – 150–600 dpi; iš skaidrių ir negatyvų sukurtų vaizdų – 1200–4000 dpi;

2.3.          glaudinimas – neapdorotas (neglaudintas) arba LZW (TIFF);

2.4.          spalvinė erdvė – originalus skenerio spalvinis profilis; jei tokio nėra – sRGB IEC 61966-2-1;

2.5.          spalvinis gylis – maksimali skenerio raiška – iki 8 bitų vienam spalviniam kanalui;

2.6.          bylos dydis – neribojamas (jei saugoma LIMIS – iki 500 MB);

2.7.          vaizde gali būti užfiksuotas spalvų valdymo įrankis (juodų ir baltų pustonių skalė), objekto apskaitos numeris, jei yra būtinybė – mastelio nuoroda;

2.8.          programinės įrangos vaizdo apdorojimo filtrai (USM, Gain descreen ir kt.) nenaudojami.

3.               Išvestinis vaizdas (koreguotas originalus skaitmeninis vaizdas, labiausiai atitinkantis skaitmenintų objektų originalius skaitmeninius vaizdus), sukurtas fotografavimo arba skenavimo būdu, skirtas archyvavimui, saugojimui, sklaidai skirtų skaitmeninių vaizdų ruošimui:

3.1.          formatas – TIFF;

3.2.          skiriamoji geba – fotoaparatu sukurto vaizdo – ne mažiau 300 dpi; skeneriu sukurto vaizdo – 150–600 dpi; iš skaidrių, negatyvų sukurtų vaizdų – 1200 –2400 dpi;

3.3.          glaudinimas – LZW;

3.4.          spalvinė erdvė – sRGB;

3.5.          spalvinis gylis – 8 bitai;

3.6.          bylos dydis – ne daugiau 100 MB;

3.7.          ruošiant bylą, esant poreikiui, redaguojama spalva, kontrastas, ryškumas;

3.8.          pašalinamas spalvų valdymo įrankis, objekto apskaitos numeris, mastelio nuoroda, fonas.

4.               Skaitmeninių vaizdų, skirtų sklaidai internete, parametrai (šie skaitmeniniai vaizdai ruošiami iš išvestinių skaitmeninių vaizdų):

4.1.          formatas – JPEG (arba JPG);

4.2.          skiriamoji geba – ne mažiau 72 dpi;

4.3.          glaudinimas – iki 80 proc. (sumažinama apie 20 proc.);

4.4.          spalvinė erdvė – RGB;

4.5.          spalvinis gylis – spalvotų vaizdų – 24 bitai; nespalvotų vaizdų (greyscale) – 8 bitai.

5.               Skaitmeninių vaizdų bylų, LIMIS sistemoje automatiškai sugeneruojamų iš pateiktų išvestinių skaitmeninių bylų, parametrai:

5.1.          Aukščiausios kokybės vaizdas:

5.1.1.     skiriamoji geba – 72 dpi;

5.1.2.     formatas – JPG;

5.1.3.     aukštis / plotis – iki 2048 pikselių;

5.1.4.     bylos dydis – iki 10 MB.

5.2.          Aukštos kokybės vaizdas:

5.2.1.     skiriamoji geba – 72 dpi;

5.2.2.     formatas – JPG;

5.2.3.     aukštis / plotis – 1400 pikselių;

5.2.4.     bylos apimtis – iki 2 MB.

5.3.          Žemesnės kokybės vaizdas:

5.3.1.     skiriamoji geba – 72 dpi;

5.3.2.     formatas – JPG;

5.3.3.     aukštis / plotis – 800 pikselių;

5.3.4.     bylos dydis – iki 1 MB.

5.4.          Žemos kokybės vaizdas:

5.4.1.     skiriamoji geba – 72 DPI;

5.4.2.     formatas – JPG;

5.4.3.     plotis / aukštis – 500 pikselių;

5.4.4.     bylos apimtis – iki 800 KB;

5.5.          Miniatiūra:

5.5.1.     skiriamoji geba – 72 dpi;

5.5.2.     formatas – JPG;

5.5.3.     aukštis / plotis – 110 pikselių;

5.5.4.     bylos dydis – iki 50 KB.

6.         Skaitmeninių vaizdo ir garso įrašų parametrai[i]

6.1.          Pirmas variantas:

13.1.9.      CAD programinės įrangos – DWG, DXF;

13.1.10.  GIS duomenų – GML;

13.1.11.  Informacinėse sistemose saugomos IR reliacinės arba objektinės duomenų bazės;

13.1.12.  Skaitmeniniai vaizdo ir garso įrašai: MPEG-4 (.mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) su h.264 kodavimu arba MPEG-2 kodavimu; AVCHD (.mts; .m2ts) su h.264 kodavimu arba MPEG-2 kodavimu; Quicktime (.mov, .qt) su h.264 kodavimu

13.1.13.  Skaitmeniniai garso įrašai: MPEG-2 (.ts, .ps, .3gp, 3gpp, .mpg) su h.262 kodavimu; Quicktime (.mov, .qt) konteineris su h.264 kodavimu; Advanced systems format (.asf .wma .wmv) su WMV kodavimu; FLV su h.264 kodavimu; WebM (.webm) – formatas, kuriame galima talpinti garsą arba vaizdą (VP8/VP9 vaizdo kodavimui / Vorbis/Opus garso kodavimui). Kuriant skaitmenines bylas turi būti nustatytas kokybės nepraradimo režimas.

[i] Rekomenduojama sukurti, archyvuoti ir saugoti po kelias skirtingų skaitmeninių vaizdo, vaizdo-garso įrašų formatų versijas, nes nepertraukiamos peržiūros kokybė, vaizdo įrašų prieiga priklauso nuo interneto ryšio kokybės ir spartos.

[ii] Įrašus, saugomus šiais formatais: Advanced systems format (.asf .wma .wmv) su WMV kodavimu; AVI su nesuglaudintu vaizdo formatu – rekomenduojama perrašyti į naujesnius formatus.

 

Parengė LDM filialas LM ISC LIMIS

 

 

Atnaujinta: 2017-08-29