Atminties institucijos kviečiamos dalyvauti ENUMERATE ketvirtojoje apklausoje

Kultūros ministerija išplatino pranešimą, kuriame pranešama, kad ministerija, „įgyvendindama Europos Komisijos 2011 m. spalio 27 d. rekomendacijos 2011/71 l/ES del kultūrines medžiagos skaitmeninimo, intemetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo 1 (b) punktą bei siekdama užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo iniciatyvų matomumą Europoje, kviečia archyvus, bibliotekas, muziejus ir kitas atminties institucijas dalyvauti Europos Sąjungos valstybėse narėse įgyvendinamo projekto ENUMERATE organizuojamoje ketvirtojoje apklausoje. Šios apklausos tikslas – surinkti patikimus duomenis apie Europos Sąjungos atminties institucijose vykdomas skattmeninimo veiklas, skaitmeninių rinkinių prieigą ir jų saugojimą. Šie duomenys bus naudojami siekiant įvertinti skaitmeninimo pažangą kiekvienos šalies bei visos Europos Sąjungos mastu.“

Kultūros ministerija prašo iki š. m. birželio 15 d. užpildyti projekto ENUMERATE intemeto svetainėje paskelbtą klausimyną (klausimyno lietuviška versija pasiekiama adresu: https://nl.surveymonkey.com/r/enumerate_core_survey_4_LITHUANIAN ).

Visais su apklausa susijusiais klausimais prašoma kreiptis el. paštu laimis.mikelevicius@lrkm.lt.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2017-06-01