Atvirosios turinio licencijos, duomenų kokybės kategorijos…. Kas tai?

2020-ųjų metų pradžioje Lietuvos atminties institucijos, esančios kultūros ministro valdymo srityje, gavusios kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826 patvirtintą metinės veiklos plano bei vykdymo ataskaitos formas, pastebėjo, kad ataskaitose yra atsiradę punktų, kurių anksčiau nebuvo. Pvz., skyriuje „Skaitmeninimas“ prašoma pateikti informaciją, kiek buvo / bus pateikta  atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kiek buvo / suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų kokybės kategoriją. Dalis muziejų specialistų sutriko, nes nežino, kokius duomenis šiuo atveju reikia pateikti, kai kas nežino ir kas yra atviroji turinio licencija, trečioji duomenų kokybės kategorija. Iškilus šiems klausimams, dažniausiai susisiekiama su nacionalinių, regioninių skaitmeninimo kompetencijų centrų specialistais ir jų prašoma paaiškinti šiuos terminus.

Informuojame, kad šie terminai yra susiję su suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaitmeniniu turiniu, skirtu informacijos sklaidai, t. y. viešinimui Lietuvos atminties institucijų interneto leidiniuose, informacinių sistemų viešosiose prieigose, t. y. tuo skaitmeniniu turiniu, kuris integruojamas į nacionalinę ir tarptautinę kultūros paveldo virtualią erdvę, tarp jų ir į nacionalinį kultūros paveldo portalą „ePaveldas“ www.epaveldas.lt bei į pagrindinį Europos kultūros paveldo portalą „Europeaną“ www.europeana.eu.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra parengusi metodines priemones, kuriose pateikta išsami informacija apie atvirąsias turinio licencijas. Jos paskelbtos internete:

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka šiais metais ėmėsi iniciatyvos ir iš anglų į lietuvių kalbą išversti tą  „Europeanos“ publikavimo vadovo dalį, kuri labiausiai aktuali  tiems, kas sklaidai skirtą skaitmeninį turinį viešina, integruoja į nacionalinę ir tarptautinę kultūros paveldo virtualią erdvę.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2020-01-20