Audiovizualinio paveldo apsauga: etika, principai ir išsaugojimo strategija

Tarptautinė garso ir audiovizualinių archyvų asociacija (International Association of Sound and Audiovisual Archives, IASA) 2017 m. parengė strateginį dokumentą „Audiovizualinio paveldo apsauga: etika, principai ir išsaugojimo strategija“ (The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy).

Šiuo dokumentu siekiama informuoti apie vykstančius pokyčius audiovizualinio paveldo apsaugos srityje, pasiūlant pagrindinius jo išsaugojimo principus ir strategijas. Atsakingoms paveldo institucijoms skirtame dokumente įvardijamos priemonės, kurias naudojant įmanoma išvengti potencialių kliūčių ir problemų, su kuriomis susiduriama saugant audiovizualinio paveldo objektus. Dokumente svarbiausias dėmesys yra skiriamas turinio išsaugojimui.

Strategijos rengėjai supažindina tiek su už šias veiklas atsakingų įstaigų finansine atsakomybe, tiek ir su aktualiais techniniais paveldo išsaugojimo aspektais. Tikimasi, kad dokumentas IASA-TC 03 sudarys galimybes rasti tinkamus sprendimus šiose srityse.

Specifiniai garso įrašų saugojimo metodai ir techniniai aspektai aptariami kitame  dokumente – IASA-TC 04: Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects. Vaizdo įrašų saugojimui numatoma parengti dar vieną dokumentą – IASA-TC 06: Guidelines for the Preservation of Video Recordings.

Skaitmeninio turinio ilgalaikio išsaugojimo galimybės yra ir bus vienas iš esminių paveldo  saugojimo klausimų. Strategijos rengėjų nuomone, ryžtingai veikti būtina jau dabar, nepaisant to, kad technologijų plėtra ateityje gali neatitikti mūsų pasirinkimų. Netgi jeigu pasirinkimas nebus galutinis, gerai apgalvotas sprendimas turėtų sudaryti sąlygas judėti link naujovių ateityje.

 

Dokumentas .pdf formatu: „The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy“ (IASA-TC 03)

 

 

 Parengta pagal IASA svetainėje pateiktą informaciją

 

Atnaujinta: 2018-04-06