Baigtos skaitmeninti Vilniaus metropolijos Bažnyčios metrikų knygos

2018 m. pabaigoje Vyriausiojo archyvaro tarnyba pasirašė projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Pirmajame jo etape (2019 metų pradžioje) įsigyta kultūros paveldo objektų skaitmeninimui reikalinga įranga. Ja naudojasi projekto veiklose dalyvaujantys, Lietuvos katalikų bažnyčiose čia saugomus dokumentus skaitmeninantys specialistai.

Š. m. vasarį baigtas trečiasis Bažnyčios metrikų knygų skaitmeninimo etapas, kurio metu buvo skaitmeninami Kaišiadorių vyskupijos dokumentai: metrikų knygos, parapijiečių sąrašai, užsakų knygos ir kt. Daugiau nei 1 400 Kaišiadorių vyskupijos metrikų knygų papildė Vilniaus ir Panevėžio vyskupijose suskaitmenintų senesnių nei 100 metų Bažnyčios dokumentų kolekciją. Įgyvendinant projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ suskaitmeninti jau trijų vyskupijų dokumentai. Š. m. sausį specialistai pradėjo darbą Kauno bažnytiniuose archyvuose, kur bus suskaitmenintos visos senesnės nei 100 metų krikšto, santuokų, mirties, priešsantuokinės apklausos knygos ir parapijiečių sąrašai.

Projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ numatyta įgyvendinti iki 2021 m. pabaigos. Jam pasibaigus, skaitmeninės kolekcijos ir naujos archyvų elektroninės paslaugos bus prieinamos internetu. Tikimasi, kad suskaitmeninti ir viešai prieinami dokumentai sudarys galimybę gyventojams savarankiškai tyrinėti savo giminės istoriją.

Metrikų knygų skaitmenintojų komanda savo atradimais dalinasi projekto socialinių tinklų „Facebook” ir „Instagram”paskyrose.

 

Iliustracija – nuotrauka iš Lietuvos vyskupų konferencijos svetainės.

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos vyskupų konferencijos informaciją

Atnaujinta: 2020-03-02