Baltarusijos Nepriklausomybės diena

1918 m. kovo 25-ąją Baltarusijos kongresas paskelbė nepriklausomą Baltarusijos Liaudies Respubliką. Ši data simbolizuoja reikšmingą šalies valstybingumo ir demokratijos pradžios etapą. Nuo A. Lukašenkos valdymo pradžios Nepriklausomybės diena Baltarusijoje neminima kaip valstybinė šventė.

Lietuvos ypatingasis archyvas pristato sovietų saugumo dokumentus apie aktyvios baltarusių tautinio judėjimo dalyvės, vilnietės A. Sakalovos-Lekant (1891–1960) represavimą ir jai įteiktu apdovanojimu.

Archyvo pranešime rašoma:

Minėdami Baltarusijos Nepriklausomybės dieną, pristatome Baltarusijos Centrinės Rados Prezidento Radoslavo Ostrovskio raštą dėl Alenos Sakalovos-Lekant apdovanojimo 3-iojo laipsnio sidabriniu nuopelnų kryžiumi ir sovietų saugumo dokumentus apie aktyvios baltarusių tautinio judėjimo dalyvės A. Sakalovos-Lekant represavimą.        

A. Sakalova-Lekant (Elena Sokolova-Lekantienė, Алёна Сакалова-Лекант) gimė 1891 m. Vilniuje. Dirbo Vilniaus baltarusių gimnazijoje baltarusių kalbos mokytoja, buvo Baltarusių labdaros draugijos vicepirmininkė, Baltarusių moterų susivienijimo vicepirmininkė, dalyvavo Baltarusių švietimo draugijos veikloje. 

1944 m. balandžio 25 d.,švenčiant Vilniaus baltarusių gimnazijos 25-metį, A. Sakalova-Lekant Baltarusijos Centrinės Rados Prezidento R. Ostrovskio buvo apdovanota 3-iojo laipsnio sidabriniu nuopelnų kryžiumi ir diplomu. 1944 m. birželio 27 d. ji dalyvavo Antrajame baltarusių kongrese, vykusiame Minske.

1944 m. rugpjūčio 23 d. A. Sakalova-Lekant buvo suimta Baltarusijos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) ir Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų liaudies komisaro nubausta 5 m. pataisos darbų lagerio. 1949 m. paleista iš lagerio, išvyko gyventi į Kijevo sritį. Mirė 1960 m., palaidota Vilniaus Šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinėse.

A. Sakalovai-Lekant iškeltoje baudžiamojoje byloje saugotas 3-iojo laipsnio sidabrinis nuopelnų kryžius 1999 m. buvo perduotas saugoti Genocido aukų (dabar – Okupacijų ir laisvės kovų) muziejui. Tai vienintelis žinomas šio apdovanojimo egzempliorius pasaulyje.

Su dokumentais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje http://archyvai.lt/lt/lya/baltarusijos-nepriklausomybes-diena/baltarusijos-nepriklausomybes-diena.htmlarba archyvo paskyroje Facebook socialiniame tinkle  https://www.facebook.com/lietuvosypatingasisarchyvas/.

Iliustracija: Alena Sakalova-Lekant. Ne vėliau kaip 1944 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 46997/3, t. 1, l. 154-2.

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informaciją

Atnaujinta: 2021-03-25