DigiTraining: kvietimas teikti paraiškas tarptautiniams skaitmeninių įgūdžių mokymams

Projekto „DigiTraining“ organizatoriai iki gegužės 31 d. kviečia nedidelius Europos muziejus bei kitas materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo organizacijas teikti paraiškas skaitmeninių įgūdžių mokymų programai. Projektas bus vykdomas iki 2022 metų liepos mėnesio. Paraiškas gali teikti muziejai ir organizacijos, kurių tematika atitinka „kultūrinį turinį“ pagal 2005 metų UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės ir apsaugos 4-ąjį straipsnį. Kandidatuoti gali visuomeninės ir privačios organizacijos iš „Creative Europe“ programoje dalyvaujančių šalių ir vykdančios veiklą mažiausiai 5 metus paraiškos teikimo metu.

Dalyvauti programoje bus atrinkta 60 organizacijų, kurių darbuotojai bus pakviesti į nemokamus profesionalų vedamus mokymus. Dalis atrinktų dalyvių turės galimybę pasinaudoti individualiai pritaikyta programa bei skaitmeninio produkto kūrimo paslaugomis, kurie tiesiogiai atitiks jų organizacijos poreikius ir tikslą. Programą sudarys trys pakopos: organizacija gali nuspręsti dalyvauti tik „Bendrojoje programoje“, arba siekti toliau tobulintis „Specialiojoje“, o paskui ir  „Kvalifikuotoje“ programoje.

„Bendroji programa“ 60-čiai organizacijų ves bendrus mokymus apie skaitmenines ir audiovizualines technologijas bei jų valdymą. Mokymai pritaikyti kultūros paveldo įstaigoms, siekiant pagerinti jų auditorijos patirtis, efektyviau įveikti iššūkius, susijusius su duomenų valdymu, ir padidinti organizacijos pajamų gavimo galimybes. „Specialiojoje“ programoje 6 organizacijos bus kuruojamos pagal specialią mokymo programą, kuri padės lavinti skaitmeninius įgūdžius bei jų valdymo gebėjimus. „Kvalifikuotoje“ programoje dalyvaus ne daugiau kaip 3 atrinktos organizacijos, kurios galės nemokamai naudotis specialiai joms pritaikytomis virtualios ar papildytos realybės audiovizualinėmis paslaugomis kartu su strategijomis ir vadybiniais patarimais, kaip geriausiai tai pritaikyti savo veikloje.

„DigiTraining“ projekto tikslas – suteikti paramą kultūros paveldo organizacijoms, siekiančioms integruoti naujausias technologijas į savo instituciją, ir suteikti naujų skaitmeninių įgūdžių bei valdymo priemonių efektyviam jų panaudojimui.

Daugiau informacijos apie programą: https://digitraining-heritage.eu/

Tekstą pagal viešai prieinamą www.digitraining-heritage.eu informaciją parengė Kauno regiono muziejų skaitmeninimo centro vyr. metodininkė Daina Zozaitė

Atnaujinta: 2021-04-27