Dirbtinis intelektas ir lietuvių kalba: kada kompiuteris visiškai supras lietuvių rašytinę ir sakytinę kalbą?

2017 m. gruodžio 28–2020 m. gruodžio 31 d. Vytauto Didžiojo universitetas kartu su partneriu Kauno technologijos universitetu įgyvendina projektą „Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas (SEMANTIKA 2)“ (numeris 02.3.1-CPVA-V-V-527-01-0002), kurį finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 02.3.1-CPVA-V-527 „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“.

Projekto koordinatorius ir pagrindinis vykdytojas Vytauto Didžiojo universitetas savo interneto svetainėje, pristatydamas šį projektą, pažymi, kad „atsižvelgiant į naujus šalies ūkio, rinkos bei vartotojų poreikius, įgyvendinant projektą „SEMANTIKA 2“ sprendžiamos nenorminės ir specialiųjų sričių rašytinės kalbos automatinės analizės, automatinės elektroninių tekstų gavybos iš įvairių šaltinių, jų tvarkybos, dokumentų išplėstinės paieškos, kalbos technologijų taikymo specialiose srityse (medicina, teisė, teisėsauga, administravimas) problemas. Projekto tikslo siekiama modernizuojant ir vystant Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinę sistemą (toliau – LKSSAIS), modernizuojant ir sukuriant naujas su rašytinės kalbos technologijomis ir elektroninių tekstų gavybos iš įvairių šaltinių susijusias viešąsias paslaugas, sukuriant elektronines priemones (IT sprendimus), kuriuos inovatyvūs elektroninių produktų / paslaugų kūrėjai galėtų perpanaudoti.“

Projekto vykdymo metu yra planuojama sukurti 3 naujas viešąsias elektronines paslaugas:

  1. Automatię fonogramų transkribavimo tekstų paslaugą;
  2. Automatinę dokumentų santraukų sudarymo paslauga;
  3. Tinkamos / norimos universiteto studijų programos pasirinkimo paslaugą.

Taip pat yra numatyta modernizuoti automatinę rašybos klaidų taisymo paslaugą, sukurti  12  IT sprendimų,  tarp kurių bus ir bendrojo naudojimo IT sprendimų.

2019 m. rugsėjo 27 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete (adresas: V. Putvinskio g. 23, 103 auditorija) vyks šio tarpdisciplininio lietuvių kalbos technologijų  projekto „Semantika2“ tarpinių rezultatų pristatymas, skirtas mokslo, verslo, viešojo sektoriaus auditorijai ir visuomenei. Jo metu planuojama pristatyti  sukurtus ir kuriamus kalbos išteklius, prototipus, jų galimą naudą mokslui, verslui, viešajam sektoriui ir eiliniam vartotojui. Po renginio vartotojams bus pateiktos atviros prieigos saugyklos „GitHub“ ir „Clarin LT“. Renginio pradžia – 10 valandą.

Renginio programa

10:00 val. Sveikinimo žodis. Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorektorė prof. dr. Julija Kiršienė.

10:10 val. „Lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos informacinė sistema „Semantika2“: iššūkiai, tarpiniai rezultatai, tolesnio vystymo gairės“. Projekto vadovas doc. dr. Darius Amilevičius (VDU Informatikos fakulteto Intelektinių sistemų laboratorijos vadovas).

10:25 val. „Kaip nekenčia nekentėjai“. Prof. dr. Jūratė Ruzaitė (VDU Humanitarinių mokslų fakultetas) Neapykantos/įžeidžios kalbos interneto socialiniuose tekstuose tyrimai ir neapykantos / įžeidžios kalbos atpažintuvas.

10:40 val. „Fonogramų transkripcijos sprendimas: iššūkiai ir galimybės“. Prof. dr. Gailius Raškinis (VDU Informatikos fakultetas).

11:00 val. Pertrauka.

11:20 val. „Socialinės medijos analizė: aspektais grįstas sentimentų/nuomonių vertinimas ir „LitWordNet“ galimybių panaudojimas“. Prof. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė (VDU Informatikos fakultetas).

11:40 val. „Automatinis lietuvių kalbos tekstų santraukų sudarymas“. Doc. dr. Andrius Utka (VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kompiuterinės lingvistikos centro vadovas).

12:00 val. „Lietuviškų dokumentų tekstų pagrindinės ir specializuotos statistinės analizės IT sprendimas“. Doc. dr. R. Butkienė, prof. Dr. R. Butleris, L. Ablonskis, M. Jurgelaitis, A. Šukys, E. Vaičiukynas, V. Žitkus (KTU).

Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą internete:

 

Atnaujinta: 2019-09-17