Dokumentų skaitmeninimo pirmųjų rezultatų pristatymo renginys

2019 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos archyvų ekspozicijų ir edukacinėje salėje vyks projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ ir Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo pirmųjų rezultatų viešas pristatymas. Renginyje išorinis diskas su suskaitmenintų dokumentų kopijomis bus perduotas Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui.

Priešistorė

2016 m. gegužės 30 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl Lietuvos katalikų bažnyčios parapijose esančių metrikų knygų skaitmeninimo. Susitarime buvo numatyta suskaitmeninti senesnes nei 100 metų bažnyčių metrikų knygas, parapijiečių sąrašus bei užsakų knygas.

2018 m. pabaigoje buvo pasirašyta sutartis dėl projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ finansavimo.

2019 m. pavasarį Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba įsigijo modernią skaitmeninimo įrangą ir subūrė skaitmenintojų komandą. Nuo tada prasidėjo realūs projekto įgyvendinimo darbai.

Renginio laikas: 2019 m. rugpjūčio 28 d. 15.30–18.30 val.

Renginio vieta: Lietuvos archyvų ekspozicijų ir edukacinė salė (Mindaugo g. 8, 4 aukšte)

Nuorodą į renginį >

Parengta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos skelbiamą informaciją

Atnaujinta: 2019-08-27