Džiugios naujienos iš Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2019-ųjų gruodžio mėnesį Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba paskelbė, kad jau užbaigtas vienas iš svarbiausių ir tais metais vykdytų, daugiausiai visuomenės dėmesio sulaukusių darbų – suskaitmenintos Panevėžio vyskupijos metrikų knygos. Archyvarai interneto svetainės puslapyje https://www.archyvai.lt/lt/lvat/baigtos-skaitmeninti-panevezio-apez.html informuoja, kad ta proga „Panevėžyje, valstybės archyvo salėje (Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale) vyko Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo rezultatų Panevėžio vyskupijoje viešas pristatymas. Tai antroji vyskupija, kurios bažnyčių metrikų knygos buvo suskaitmenintos įgyvendinant projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ (Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių metrikų skaitmeniniai vaizdai buvo perduoti rugpjūčio pabaigoje).“

Puiki ir kita naujiena. Tos pačios interneto svetainės puslapyje https://www.archyvai.lt/lt/lvat/netrukus-visuomenei-bus-ypw8.html pranešama, kad „netrukus visuomenei bus prieinami iki šiol nematyti kino kadrai apie Lietuvos išeivijos gyvenimą 1941–1947 m. Šveicarijoje ir Prancūzijoje“.

Šie kadrai, kaip skelbia archyvarai, yra „mėgėjiška kino dokumentika, kurią archyvui perdavė visuomenininkė, aktorė, teatro režisierė Caroline Masiulytė-Paliulienė (pranc. Caroline Paliulis). Tai ne pirmas kartas, kai p. Caroline archyvui dovanoja reikšmingus savo šeimos ir giminės dokumentus. Prieš kelerius metus archyvas gavo jos dėdės – žurnalisto ir diplomato Eduardo Turausko fotografijų albumus.

Perduotos kino juostos – diplomato E. Turausko filmuota šeimos kronika, kurioje galima išvysti daugelį įžymių to meto Lietuvos veikėjų, diplomatų, gyvenusių užsienyje ar atvykdavusių įvairiais tarnybiniais ar asmeniniais reikalais. […]  Archyve kino juostos bus suskaitmenintos ir prieinamos visiems archyvo lankytojams. […]“.

Tekstas parengtas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos viešai skelbiamą informaciją

 

Atnaujinta: 2019-12-31