Elektroniniai ir skaitmeniniai leidiniai lietuvių kalba

 

 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos elektroniniai leidiniai

 

Kitų juridinių ir fizinių asmenų išleisti elektroniniai leidiniai

 

Skaitmeninių duomenų saugojimas muziejuose. Skaitmeninių technologijų atsiradimas ir plėtra iš esmės keičia kultūros paveldo kaupimo, saugojimo, apskaitos, tyrimo bei informacijos apie kultūros paveldą sklaidos procesus. Kartu keičiasi kultūros paveldo apsaugos institucijų (muziejų, archyvų, bibliotekų, kitų kultūros paveldo dokumentavimu, tyrimu, konservavimu, restauravimu bei informacijos apie kultūros paveldo sklaida užsiimančių valstybinių bei nevyriausybinių organizacijų) vaidmuo šiuose procesuose, visuomenės požiūris į kultūros paveldą ir jį globojančias institucijas. Vis daugiau kalbama apie šių institucijų bendradarbiavimą.

Autorius: Laužikas Rimvydas;

Išleista: 2008, XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas, Vilnius,  p. 37–44; Išsamiau >

 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroniniai leidiniai
  • Pristatyta skaitmeninio kultūros paveldo objektų naudojimo metodika. Žiūrėti >

 

Atnaujinta: 2017-06-20