Elektroniniai ir skaitmeniniai leidiniai užsienio kalbomis

 

Visualizing the Tate’s Collection: What Open Data Makes Possible.  Internetinis dienoraštis, kuriame autorė nagrinėja imties parinkimo kultūros paveldo objektų skaitmeninimui problemą. Apžvelgiamos su tuo susijusios subjektyvios ir objektyvios priežastys, stabdančios kultūros paveldo objektų skaitmeninimą.

Autorius: Simon Nina;

Išleista: 2013, Museum 2.0; Išsamiau >

Introduction to Metadata. Third Edition – elektroninis leidinys, kuriame supažindinama su meta duomenimis, jų rūšimis, kūrimu, papildymu ir kitais dalykais. Leidinyje taip pat analizuojami protokolai, intelektinės nuosavybės teisės, diskutuotini sprendimai autorių teisių politikoje, skaitmeninių išteklių valdymas ir kt.
Autorius: Baca Murtha;

Išleista: 2012, ISBN: 9780754675839 (bbk); Išsamiau >

Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie. Nacionalinio Lenkijos muziejininkystės instituto leidinys apie muziejinių vertybių skaitmeninimą ir su tuo susijusias problemas – skirtingus standartus, formatus, skirtingus teisinius reglamentus, klasifikatorių problemas ir kt.

Autorius: red. Galas Daniela;

Išleista: 2011, Warszawa; Išsamiau >

Introduction to Metadata. Second Edition. Tai elektroninis leidinys, kuriame supažindinama su meta duomenimis, jų rūšimis, kūrimu, papildymu ir kitais dalykais. Leidinyje taip pat analizuojami protokolai, intelektinės nuosavybės teisės, diskutuotini sprendimai autorių teisių politikoje, skaitmeninių išteklių valdymas ir kt.
Autorius: Gill Tony, Gililand Annie J, Whalen Maureen, Woodley Marie S;

Išleista: 2008, Los Angeles: The Getty Research Institute; Išsamiau >

Digital Preservation Management: Implementing Short-term Strategies for Long-term Problems. Elektroninis skaitmeninimo vadovėlis, kuriame trumpai apžvelgiami visi skaitmeninimo etapai. Platesniam pasiskaitymui yra pateiktos nuorodos į tų sričių profesionalius straipsnius, kurie tuo metu (2003) jau buvo prieinami skaitmeninėje erdvėje.

Autorius: SSA Preservation Public Award;

Išleista: 2003, Cornell,  Išsamiau >

Digital file formats. Tinklalapyje pateikiami plačiausiai naudojami grafiniai skaitmeniniai formatai, jų naudojimo sritys, apibrėžiamos formatų naudojimo ribos.

Autorius: JISC Digital Media;

DigItalia – skaitmeninis kultūros paveldo skaitmeninimo žurnalas, leidžiamas nuo 2005 m. Italijoje. Žurnalas orientuotas į įvairių skaitmeninių technologijų taikymo kultūros paveldo skaitmeninimui specialistus. Žurnalas leidžiamas kas 6 mėnesius; Išsamiau >

Digital Image File Types Explained. Tinklaraštyje trumpai ir aiškiai apibrėžiami grafiniai formatai, kurie naudojami skaitmeninei grafinei informacijai fiksuoti, pateikiami apibūdinimai, bei kai kurios klaidos, susijusios su formatų konvertavimu. Tinklaraščio gale pateiktos nuorodos, iš kur gauta informacija.
Autorius: Matthews;

Išleista: Išsamiau >

Digital meets culture – portalas, renkantis ir apibendrinantis informaciją apie skaitmeninę kultūrą pasaulyje. Svetainė sudaryta iš 2 pagrindinių skilčių – skaitmeninis paveldas ir skaitmeninis menas; Išsamiau >

Going Digital.  Skaitmeninis dienoraštis, kuriame įvairūs autoriai nurodo skaitmeninimo žingsnius. Dienoraštis skirtas neprofesionaliam domėjimuisi.

Išleista: Collections Trust; Išsamiau >

JISC Digital Media. Elektroninis žurnalas, kuriame skelbiami skaitmeninimo straipsniai iš universitetų, kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų skaitmeninimo temomis. Leidinyje taip pat publikuojami edukaciniai ir apžvalginiai straipsniai skaitmeninimo tema; Išsamiau >

Rights statement guidelines.  EUROPEANA sukurtas gidas apie skaitmeninių duomenų naudojimą ir prieinamumą. Autorius: Fallon Julia; Išleista: Europeana Professional RightsStatements.org Išsamiau >

The long read: Some saucy thoughts on metadata and value, Collections Trust. Blog. Elektroninis dienoraštis, kuriame pristatoma autoriaus nuomonė apie skaitmeninio turinio valdymo atnaujinimo klausimus, metaduomenų naudojimą ir jų savybes bei keitimą, keičiant įskaitmenintų kolekcijų parametrus ir kt. klausimai.
Autorius Bacon Kevin; Išsamiau >

 

Atnaujinta: 2017-04-04