ES valstybės narės pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją dėl kultūros paveldo skaitmeninimo pažangos

2019 m. balandžio 9 d. 24 ES valstybės narės pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją dėl kultūros paveldo skaitmeninimo pažangos. Pagrindinis šios deklaracijos tikslas – bendradarbiaujant ES šalims narėms efektyviau naudoti pažangiausias skaitmenines technologijas, sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria Europos kultūros paveldas, skatinti piliečių įsitraukimą,  didinti kultūros paveldo naudojimą ir matomumą.

Deklaracijos pagrindiniai aspektai:

  • Visuotinė Europos kultūros paveldo objektų, paminklų ir vietų skaitmeninimo iniciatyva;
  • Skaitmeninių kultūrinių išteklių pakartotinis panaudojimas, skatinant piliečių įsitraukimą, novatorišką kultūros paveldo panaudojimą;
  • Skaitmeninio kultūros paveldo sektoriaus stiprinimas.

Bendradarbiavimo deklaraciją pasirašė šios šalys: Austrija, Belgija, Kipras, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Italija, Airija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai , Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė.

Pasirašymo ir diskusijos dėl kultūros paveldo skaitmeninimo pažangos įrašas > (žiūrėti nuo 6:40)

 

Parengta pagal ec.europa.eu skelbiamą informaciją

 

Atnaujinta: 2019-04-18