EUROPEANA dešimt metų: Europos kultūros paveldo įkūrimas skaitmeniniame amžiuje

2018 m. rugsėjo 6 d. Europos Komisijos (EK) pranešime, skirtame EUROPEANA platformos 10-mečiui, pabrėžiama, kad ši iniciatyva ne tik turėjo didelės reikšmės Europos skaitmeniniam kultūros paveldui, bet ir ateityje išliks labai svarbia, ypač aprėpties, dėmesio ir patogumo prasme. Turimais EUROPEANA ištekliais šiuo metu ir ateityje siekiama dar labiau skatinti naudotis visas šios organizacijos šalis nares. Per 10 metų šioje platformoje atsirado prieinamos informacijos apie 58 mln. kultūros elementų iš daugiau kaip 3 700 visos Europos bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitų kolekcijų. Turinio požiūriu, EUROPEANA platformoje yra kolekcijų įvairiomis tematikomis, pradedant Europos menu ir mados fotografija, baigiant sporto įvairove. Šios temos atspindi Europos kultūros istoriją nuo priešistorinių laikų iki šiandienos.

EK nepriklausomų vertintojų ataskaitoje pažymima, kad EUROPEANA yra sėkmingas Europos kultūros paveldo skaitmeninimo projektas, skirtas visai Europos visuomenei bei Europos kultūros institucijoms, kuris dėl bendrų standartų ir sąveikos principų leidžia sėkmingai bendradarbiauti kultūros paveldo skaitmeninimo srityje, taip pat kurti ir plėtoti duomenų kaupyklas. Nors EUROPEANA viršijo ateities lūkesčius, EK vertintojai pabrėžia, kad siektina pagerinti paslaugų kokybę platformoje. Pirmiausia reikėtų gerinti turinio (geografinės taikymo srities, teminės aprėpties ir kultūrinės reikšmės), metaduomenų (informacijos skirtingomis kalbomis neatitikimo) kokybę, optimizuoti Europos kultūros paveldo portalo techninę infrastruktūrą, įvesti daugiakalbes paieškos ir filtravimo sistemas. Siūlydami tolesnes šio portalo plėtros kryptis, EK vertintojai pabrėžė, kad pirmiausia reikėtų siekti dar platesnio skaitmeninio paveldo objektų prieinamumo skaitmeniniame amžiuje.  Tam reikėtų atnaujinti EUROPEANA platformą, sudaryti sąlygas skaityti turinio informaciją skirtingomis kalbomis bei supaprastinti duomenų teikėjų prieigą prie kaupyklų. EK taip pat rekomendavo klasifikuoti pateikiamą turinį pagal atskiras temas, efektyviau skleisti valstybių narių kultūros paveldo esmines nuostatas, kurti daugiakalbes kolekcijas, parodas ir virtualias galerijas, taip pat siekti kuo didesnio darbo proceso automatizavimo. Tai leistų šios platformos turinį naudoti kituose sektoriuose – švietimo, mokslinių tyrimų, kūrybos. EUROPEANA platforma taip pat turėtų valdyti bendrus sprendimus ir standartus skaitmeninio kultūros paveldo srityje, taip prisidėdama gerinant mažesnių kultūros paveldo institucijų galimybes.

EK ataskaitoje pažymima, kad EUROPEANA projektas iki 2020 metų bus toliau finansuojamas iš Connecting Europe Facility lėšų. Vėliau projektui finansuoti bus siūlomos naujos EK programos Digital Europe programme lėšos, dėl kurių dabar vyksta derybos.

EUROPEANA platforma bus valdoma iš valstybių narių ekspertų sudarytos nevyriausybinių organizacijų komisijos.

Parengta pagal Europos komisijos informacinį pranešimą

 

 

Atnaujinta: 2018-09-28