„Europeana“ gali tapti geru tavo draugu

Kalbėdami apie „Europeaną“ (viešoji internetinė prieiga www.europeana.eu) pirmiausia sakome, kad tai svarbiausias reprezentacinis Europos kultūros paveldo portalas, kuriame gana solidžiai jau pristatomas ir Lietuvos atminties institucijose saugomas ir skaitmeninamas kultūros paveldas.

„Europeana“ internete pradėjo veikti 2008 m. lapkričio 21 dieną. Kuriant šį portalą ir teikiant į jį duomenis apie suskaitmenintus, rinkinius ir kolekcijas reprezentuojančius, vertingiausius kultūros paveldo objektus, jau dalyvauja visos Europos šalys (daugiau negu 3 700 šiose valstybėse veikiančių atminties institucijų). Tai ne tik valstybinės, bet ir privačios atminties įstaigos (archyvai, bibliotekos, muziejai, institutai, fondai ir kt.), fiziniai asmenys. Duomenis į „Europeaną“ jie teikia tiesiai arba per valstybėse narėse patvirtintus nacionalinius „Europeanos“ duomenų teikėjus (mūsų šalyje tokia yra Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka), įvairių „Europeanos“ projektų agregatorius (duomenų surinkėjus).

„Europeanoje jau sukaupta svarbiausia informacija beveik apie 60 milijonų vertybių. Tai metaduomenys ir su jais susietos objektų aprašus identifikuojančios skaitmeninės bylos (skaitmeniniai vaizdai, vaizdo, garso įrašai ir kt.).

Portale www.europeana.eu – daugybė pasirinkimų, puikių teminių virtualių parodų, kolekcijų. Vykdant Europos Komisijos projektus „Europeana“ valstybėms narėms yra parengiami ir paviešinami standartizuoti skaitmeninimo, saugojimo ir prieigos įrankiai, organizuojamos temines kultūros paveldo vertybių rinkimo ir viešinimo kampanijos Europos Sąjungos mastu, kuriamos ir plėtojamos elektroninės paslaugos ir produktai, skirti švietimo ir mokslo, turizmo, kūrybinių industrijų ir kitoms sritims. Itin didelį dėmesį paskutiniais metais „Europeana“ skiria autorių teisėms.

APSILANKYKITE! SUSIPAŽINKITE!

Neabejojame, kad kartą naršykle atsidarę  portalą www.europena.eu, čia sugrįšite dar ir dar kartą ir jis taps ne tik Jūsų geru draugu, bet ir tiesiu keliu į nacionalinius Europos kultūros paveldo portalus, tarp jų ir į www.epaveldas.lt, www.limis.lt.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2019-06-30