Europos Komisija kviečia teikti atsiliepimus apie Europos kultūros paveldo skaitmeninį prieinamumą

Europos Komisija kviečia konsultuoti dėl skaitmeninių technologijų teikiamų galimybių kultūros paveldo sektoriui. Suinteresuoti asmenys ir visi norintys yra kviečiami pateikti atsiliepimus apie Europos Komisijos 2011 m. rekomendacijas dėl materialios kultūros skaitmeninimo ir skaitmeninio išsaugojimo, siekiant sukurti tinkamesnę politikos priemonę kultūros paveldo skaitmeninei transformacijai paremti.

Technologijų pažanga atveria naujas galimybes kultūros paveldui skaitmeninti, siekiant jį išsaugoti, restauruoti, tyrinėti, padaryti prieinamesnį internete ir skatinti pakartotinį jo panaudojimą įvairiuose sektoriuose, tokiuose kaip turizmas. Tragiškas Paryžiaus Dievo Motinos katedros gaisras, įvykęs 2019 metų balandį, taip pat parodė kultūros skaitmeninimo ir išsaugojimo svarbą, pavyzdžiui, kuriant pastatų, monumentų ir kitų paveldo vietų 3D modelius. Covid-19 viruso pandemija ir fizinio atstumo priemonės, kurių ėmėsi Europos Sąjungos šalys narės, dar labiau išryškino praktinį poreikį kurti virtualiai pasiekiamą kultūros paveldą ir šių skaitmeninių įrankių teikiamus privalumus.

Europos Komisija, paskelbusi viešą konsultaciją tikisi sulaukti piliečių, kultūros paveldo institucijų, tarptautinių organizacijų, akademikų ir kitų suinteresuotų asmenų atsiliepimų.

Juos kviečiama teikti 2020 m. liepos 22rugsėjo 14 d. Surinkti atsiliepimai padės atlikti galimą 2011 m. rekomendacijų reviziją.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Europos Komisijos apklausa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DIGCULT2020

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą ec.europa.eu informaciją

Atnaujinta: 2020-06-29