Europos Sąjungos direktyva dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

2019 m. balandžio 17 d. buvo priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (toliau – DSM). Direktyva įsigaliojo 2019 m. birželio 6 d., jos nuostatos į nacionalinę teisę turėjo būti perkeltos iki 2021 m. birželio 7 d. Vis dėlto daugelis šalių narių dar nėra įvedusios naujų nacionalinių taisyklių. Direktyva stipriai įtakos su autorių teisių saugomu turiniu dirbančių muziejų ir kitų kultūros institucijų veiklą ir raidą, todėl Europos muziejinių organizacijų tinklas NEMO ir tarptautinė asociacija COMMUNIA skatina domėtis direktyvos nuostatų perkėlimu.

DSM direktyva buvo priimta atsižvelgiant į technologijų pokyčius ir naujus būdus, kuriais turinys yra pasiekiamas internete. Direktyvoje pateiktos atnaujintos autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklės sukurs aiškesnę sistemą, skirtą ginti autorių teisių saugomą medžiagą ir padėti autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojams, leidėjams, paslaugų teikėjams ir naudotojams.

Dauguma ES šalių narių yra pradėjusios teisines procedūras dėl DSM direktyvos įvedimo. Europos muziejinių organizacijų tinklas NEMO skatina visus muziejus susisiekti su savo nacionalinėmis ministerijomis ir išsiaiškinti, kaip muziejai bus įtraukiami į direktyvos įvedimo nacionaliniu lygmeniu procesą. DSM direktyva turės didžiulės reikšmės muziejams ir jų skaitmeninei veiklai, todėl NEMO atidžiai seka direktyvos įvedimo procesus visose Europos Sąjungos šalyse.

Tarptautinė asociacija COMMUNIA siekia skatinti priėmimą įstatymų, kurie plėstų viešąją prieigą ir didintų kultūros ir žinių prieinamumą bei pakartotinį panaudojimą. COMMUNIA interneto svetainėje galima rasti nuolat atnaujinimą informaciją apie DSM direktyvos įvedimo ES šalyse narėse eigą. COMMUNIA taip pat sukūrė žaismingą iniciatyvą, skirtą sekti direktyvos įvedimo progresui – DSM Eurovizijos konkursą (Eurovision DSM Contest). Konkurso interneto svetainėje galima palyginti šalių progresą įvedant direktyvą ir rasti detalią kiekvienos šalies informaciją. Daugiau apie iniciatyvą galite sužinoti čia.

Šiuo metu DSM direktyvą į nacionalinę teisę jau yra perkėlę Nyderlandai, Vengrija ir Vokietija. Lietuva yra paskelbusi viešai prieinamą įstatymo projektą. Projekto darbo grupėje dalyvauja Nacionalinė biblioteka. Derybinę poziciją Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijoms yra pateikusi Baltijos audiovizualinių archyvų taryba (BAAC), Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir Lietuvos muziejų asociacija. Su autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo projekto, susijusio su autorių teisių direktyvų perkėlimu į nacionalinę teisę, derinimo eiga galite susipažinti čia.

Interaktyvi autorių teisių išimčių apžvalga

Bendrų įstatymų dėl skirtingų autorių teisių išimčių ES šalyse apžvalgą galima rasti svetainėje  copyrightexceptions.eu. Nors išimtinės kūrėjų ir kitų teisių turėtojų teisės visoje Europos Sąjungoje yra didžiąja dalimi suderintos, išimtys ir apribojimai gerokai skiriasi. Interneto svetainėje dokumentuojamas 22 autorių teisių išimčių ir apribojimų įgyvendinimo statusas.

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą NEMO informaciją

Atnaujinta: 2021-06-29