Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 160!

1861 m. kovo 30 d. Puziniškyje (Panevėžio apskr.) gimė rašytoja, pedagogė, politikė ir moterų judėjimo aktyvistė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Minint 160-ąsias šios žymios kultūros ir visuomenės veikėjos gimimo metines kviečiame prisiminti keletą iš daugybės įspūdingų jos gyvenimo faktų ir aplankyti 4-ias jai skirtas virtualias parodas, kurias parengė Panevėžio kraštotyros muziejus ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Keletas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimo faktų

🔸 Kartu su Sofija Kymantaitė-Čiurlioniene ir Ona Brazauskaite-Mašiotiene dalyvavo Vilniaus Didžiojo Seimo konferencijoje (1905), kurioje kalbėjo apie moterų ir vyrų lygybės principus.
🔸 Pirmininkavo Pirmajame Lietuvos moterų suvažiavime (1907).
🔸 Įsteigė „Žiburio“ šalpos organizaciją (1907).
🔸 Su Žemaite dalyvavo Visos Rusijos moterų suvažiavime (1908), kur skaitė pranešimą „Moterė lietuvė šeimynoje ir draugijoje“, apžvelgdama moterų patiriamą nelygybę. Vėliau dalyvavo ir 6-ame tarptautiniame moterų suvažiavime Stokholme bei Ženevos 8-ame tarptautiniame moterų kongrese.
🔸 Buvo išrinkta į Lietuvos Steigiamąjį Seimą (1920) ir pirmininkavo pirmajam jo posėdžiui.
 
Gabrielei Petkevičaitei-Bitei skirtos virtualios parodos
 
 

Fot. Nežinomas fotografas. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1937. © Maironio lietuvių literatūros muziejus

Atnaujinta: 2021-03-30