Geras darbo praktikos pavyzdys

Archyvų darbuotojams, muziejininkams, bibliotekininkams ir kitų atminties institucijų specialistams vykdant jiems priskirtas funkcijas, skaitmeninant jų įstaigose sukauptus ir saugomus dokumentus, leidinius, meno ir kitas vertybes,  aprašant visa tai,  visuomenės pagalbos prireikia dažnai. Šiandien gana daug duomenų, objektus identifikuojančių skaitmeninių bylų atminties institucijos neturi galimybių tinkamai aprašyti, duomenų apie minėtus objektus paviešinti, nes nežino, kas yra autorinių kūrinių autoriai, nėra gavę jų sutikimo viešinti tų kūrinių skaitmeninius vaizdus, nežino ir kur tų autorių ar jų turtinių teisių paveldėtojų reikėtų ieškoti.

Vyriausiojo archyvaro tarnybos Virtualių parodų albume (adresas internete http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/albumai/167) jau kuris laikas skelbiama informacija, kad archyvo darbuotojai laukia visuomenės pagalbos identifikuojant Lietuvos archyvų fonduose saugomas įvairias nuotraukas, jose užfiksuotas vietas, įvykius, asmenis, aplinkybes, kuriomis šios nuotraukos buvo sukurtos, ir kt. Pateikiami ir šią informaciją suinteresuotų gauti archyvų specialistų kontaktiniai duomenys.

Toks viešas kreipimasis į visuomenę, prašant padėti identifikuoti dokumentus, nuotraukas – puikus darbo praktikos pavyzdys.

Beje, dažnai pasitaiko atvejų, kad esant viešajam interesui, tai yra visuomenės poreikiui gauti informaciją, yra paviešinami ir nežinomų autorių kūriniai (fotonuotraukos, rašytiniai tekstai, tapybos , grafikos ir kt. darbai), nurodant, kad jų autorius nežinomas. Kartais aprašant skaitmenintus objektus dėl įvairiausių priežasčių įsivelia ir klaidų arba šie objektai aprašomi tik iš dalies. Atminties institucijų specialistai visada dėkoja tiems, kurie susisiekia su jais ir patikslina informaciją bei tikisi, kad toks bendradarbiavimas tik plėsis.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2019-09-05