Išsamiau: Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registras

 

Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registras pradėjo veikti 2005 metais. Jo valdytojas ir tvarkytojas yra Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Šis registras yra įsteigtas vietoje Nekilnojamųjų kultūros vertybių ir Kilnojamųjų kultūros vertybių registrų.

Nekilnojamosios kultūros vertybės į Kultūros vertybių registrą įrašomos Vertinimo tarybai nusprendus, kad objektui reikalinga apsauga. Valstybės saugomus kultūros paveldo objektus skelbia Lietuvos kultūros ministras.

Atnaujinta: 2017-04-04