Ilgalaikiam išsaugojimui skirto skaitmeninio paveldo atrankos gairės

Siekiant išsaugoti kultūros vertybes, atminties institucijoms labai svarbu, naudojantis šiuolaikinių informacinių technologijų galimybėmis, ne tik sukurti šiose įstaigose kaupiamų ir saugomų kultūros paveldo objektų (kultūros vertybių) skaitmeninį turinį, bet ir pasirūpinti, kad būtų išsaugotas ir vertingas, išliekamąją vertę turintis iš prigimties skaitmeninis turinys, kad jis būtų prieinamas visuomenei.

Iš prigimties skaitmeninio turinio nuolat daugėja, interneto erdvėje (institucijų svetainėse, socialiniuose tinkluose ir kt.) jis nuolat keičiasi, dalis vertingo skaitmeninio turinio iš internetinių leidinių yra pašalinama, atnaujinant įstaigų interneto svetaines arba senąsias keičiant naujomis.

Kaip atsirinkti, ką reikia išsaugoti, kas tai turi daryti, kaip tai turime daryti ir kur šį skaitmeninį turinį reikėtų saugoti? Tokie klausimai kyla dažnam kultūros paveldo specialistui bei kitiems darbuotojams, kuriems įstaigose pavesta organizuoti ir koordinuoti kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas. Iš dalies jiems į šiuos klausimus gali atsakyti UNESCO ir PERSIST projekto Turinio darbo grupės parengtos gairės, kuriose pateikos rekomendacijos, kaip reikėtų organizuoti iš prigimties skaitmeninio paveldo atranką ir  kultūros paveldo skaitmeninio turinio išsaugojimą.

Ilgalaikiam išsaugojimui skirto skaitmeninio paveldo atrankos gairės; Atsisiųsti >

 

LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2017-08-16